De ORTS op Weg De vrijwilligers-organisatie ORTS bruist weer van energie. Eind …

[ad_1]
De ORTS op Weg

De vrijwilligers-organisatie ORTS bruist weer van energie.
Eind 2016 hebben een interim-bestuur en vervolgens een nieuw bestuur de leiding van de ORTS overgenomen. Het is hen gelukt de forse schuldenlast (als gevolg van de al jaren dalende reclame-inkomsten en stijgende kosten) te saneren. Het programma-aanbod is inmiddels verbeterd en er staan nog zo’n 20 programma’s in voorbereiding.

Om aan te geven waar de ORTS staat en wat de plannen zijn is er een beleidsplan opgesteld. De ORTS geeft hierin haar visie over een omroeporganisatie, welke midden in de samenleving staat.
In het beleidsplan wordt een blik gegeven op programma’s in ontwikkeling en de financiële positie van de ORTS. Hierin wordt ook aangeven dat het tijd nodig heeft op een verdienmodel dekkend te krijgen en dat de ORTS op dit moment nog niet zonder ondersteuning van de Gemeente kan.
Het beleidsplan “De ORTS op Weg” is op 29 juni overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders, met het verzoek om aanvullende financiële ondersteuning van € 40.000 middels een prestatie-overeenkomst en een garantstelling. Om het voortbestaan van de ORTS niet in gevaar te brengen is het noodzakelijk dat medio juli duidelijkheid is over een deel van het verzoek. Dit betreft m.n. de bekostiging van programma’s welke de ORTS tot op heden gratis voor de Gemeente verzorgde.

In de afgelopen zes maanden is het de ORTS gelukt om een nieuwe structuur aan te brengen in de organisatie, om nieuwe medewerkers aan te trekken en om de forse schuldenlast volledig weg te werken. Verder wordt gewerkt aan een financiële structuur, welke binnen enkele jaren moet leiden tot een sluitende begroting. Dit laatste door programma’s welke op verzoek van derden worden uitgezonden door deze opdrachtgevers te laten bekostigen.
Dit houdt niet in dat alle activiteiten direct door belanghebbende bekostigd dienen te worden. Bij niet-commerciële organisaties zal gezocht worden naar andere manieren van tegenprestaties.

De ORTS is een vrijwilligersorganisatie. Maar voor een organisatorische en financiële stabiele basis is een beroepskracht in de rol van eindredacteur/manager onontkoombaar.
De ORTS wil vanaf 2018 met de Gemeente Oosterhout graag afspraken maken binnen een prestatie-overeenkomst, zodat niet voor alle geleverde programma’s (b.v. voor WMO en Raadsvergaderingen) apart afspraken en verrekeningen hoeven plaats te vinden. Voor het uitvoeren hiervan vraagt de ORTS een bijdrage van € 70.000, inclusief een gemaximaliseerde garantiebijdrage van € 30.000, welke gedurende de komende jaren bij het realiseren van het voorgenomen beleid tot nihil kan worden gereduceerd.


[ad_2]

Source

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.