Een stabiele basis voor een uitdagende toekomst Oosterhout blijft werken aan a…

[ad_1]
Een stabiele basis voor een uitdagende toekomst

Oosterhout blijft werken aan ambities,
zonder de lasten te verhogen

De begroting van de gemeente Oosterhout toont een stabiel financieel uitgangspunt voor 2018, maar laat duidelijk zien waar de uitdagingen liggen voor de toekomst. Op het moment dat de perspectiefnota werd behandeld bestond nog de noodzaak om flink te bezuinigen. Een meevaller in de rijksbijdrage heeft echter geresulteerd in wat financiële ademruimte voor de gemeente. Gelet op enkele geplande grote investeringen en de toenemende druk vanuit de jeugdzorg, participatie en WMO is dat een welkome ontwikkeling. Het betekent dat Oosterhout in 2018, zonder een verhoging van de lasten voor de burger, kan blijven werken aan zijn ambities.

Financiële trend
De beleidsarme periode in Den Haag heeft dus een direct positief effect gehad op de bijdrage die de gemeente Oosterhout ontvangt vanuit het gemeentefonds. Dit is echter slechts een tijdelijke meevaller. Het wachten is op de werkelijke effecten van het nieuwe regeerakkoord op de lokale financiën. Voor het college is dat een een goede reden om het beperkte positieve saldo in 2018 toe te voegen aan onze vrije reserve. De begroting voor 2018 komt daarmee op een neutraal saldo van € 0 uit.
Op de langere termijn geeft 2019 nog een voordeel van € 984.000 te zien, staat 2020 momenteel op een saldo van € 0 en laat 2021 een tekort zien van ruim 1 miljoen euro. Kortom, er ligt nog een uitdaging om ook in de toekomst de ambities op betaalbare wijze waar te kunnen maken.

Investeringen
Hoewel deze begroting de laatste is die dit college in haar vier jaar durende periode aanbiedt, worden de handen ook in 2018 uit de mouwen gestoken. Enkele sprekende investeringen;
• Verhoging van beschikbare subsidiebudgetten
• Een aanvulling van het reeds intensieve beleid rondom armoedebestrijding onder kinderen
• Het in stand houden van de bijzondere bijstand
• Nieuwe investeringen in de binnenstad en de wijkwinkelcentra,
• Aanvullende investeringen in de hoofdwegenstructuur
• Passende investeringen in de sportaccommodaties
• Een ver(nieuw)bouwing van het Mgr. Frenckencollege

Ondanks de ruimte voor al deze extra uitgaven in de begroting, zitten er ook zorgpunten in. Zo ziet het college dat de kosten binnen het sociale domein, na twee jaren van overschot, beginnen op te lopen, terwijl het geld dat de gemeente hiervoor krijgt vanuit het Rijk verder terugloopt. Daarnaast komen er meerdere uitdagingen op ons af waarvoor het geld nog niet zomaar klaar ligt. Denk hierbij aan de aanpak van bepaalde wijken of het beantwoorden van de uitdagingen op het vlak van mobiliteit

Kerndossier
De begroting toont alle gemeentelijke plannen en inzet voor 2018 (en daarna). Enkele opvallende items die daarbij de aandacht verdienen zijn;
• De geplande realisatie van een vernieuwd Mgr. Frencken College
• De uitbreiding van (vrij toegankelijke) dagbesteding
• De verbinding van Onderwijs/Overheid/Ondernemers (3O’s) om zoektocht naar werknemers in de logistiek te versterken
• De uitwerking en realisatie van de ambities voor de binnenstad
• De nieuwe inzet van het programma ‘Brede Buurt’
Kenmerkend voor al deze projecten is dat er steeds een bredere verbinding wordt gelegd met andere maatschappelijke opgaven. Waar de zogenoemde ‘ontschotting’ tussen jeugdzorg, WMO en participatie al steeds meer is losgelaten, wordt ook bij andere domeinen gekeken waar er slimme koppelingen gemaakt kunnen worden.

Tot slot
Dit college realiseert zich dat een nieuwe coalitie het volgende jaar weer aan de slag moet. Deze begroting geeft dan ook geen vastliggende en gedetailleerde invulling van de jaren na 2018. Dit is immers iets voor het nieuwe bestuur. Wel geeft deze begroting aan welke uitdagingen er de komende jaren in het verschiet liggen.


[ad_2]

Source

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.