Gezonde voeding en activiteiten voor minimakinderen Gezondheid, gezonde voeding…

[ad_1]
Gezonde voeding en activiteiten voor minimakinderen

Gezondheid, gezonde voeding en meedoen aan activiteiten. Dat vonden kinderen uit drie basisschoolklassen en één klas van een middelbare school belangrijk voor kinderen uit minimagezinnen. Zij dachten mee over besteding van het geld dat voormalig staatssecretaris Klijnsma beschikbaar stelt. Doel is kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben volwaardig te laten meedoen aan de samenleving. Deze drie punten staan centraal in de maatregelen die het college aan de raad voorstelt. De raad besluit hier in december over.

Gezonde voeding

Gezonde voeding krijgt een plek in de (naschoolse) activiteiten van de Brede Buurt voor kinderen in de wijk. Met bijvoorbeeld het uitdelen van fruit en snoepgroente tijdens deze activiteiten wil de gemeente kinderen aanzetten om vaker te kiezen voor een gezonde snack. Uiteraard wordt ook getracht om ouders te betrekken en te enthousiasmeren voor een meer gezonde leefstijl.
Ook sluit de gemeente aan bij JOGG (Jong Op Gezond Gewicht). JOGG is een aanpak waarmee lokale private en publieke partijen zich gezamenlijk inzetten voor een gezonde leefstijl onder jongeren. Er wordt gestreefd naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.
In samenwerking met de Goederenbank wordt het belang van gezonde voeding gericht onder de aandacht gebracht bij minimagezinnen door de voedselpakketten te verrijken met gezonde voeding en producten. De precieze invulling en uitwerking van dit initiatief zal nog verder moeten worden vormgegeven in een concreet plan.

Naschoolse activiteiten

Op het gebied van naschoolse activiteiten is er in de gemeente Oosterhout al veel mogelijk voor kinderen. De (naschoolse) activiteiten vanuit het Brede Buurt programma zijn gratis en vrij toegankelijk voor alle kinderen in Oosterhout. Daarnaast worden er activiteiten via Sjors Sportief georganiseerd. Voor deze activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Sjors Sportief wordt nu nog laagdrempeliger gemaakt voor minimagezinnen. In plaats van een tegoed van €50 dat minimagezinnen per kind kunnen besteden, worden de activiteiten helemaal gratis. Hierdoor wordt het risico op limietoverschrijding en onverwachte kosten vermeden.
Gedurende het jaar worden door allerlei partijen in de stad activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Denk hierbij aan een zwemevenement op de Warande of een (alcoholvrije) feestavond met carnaval. Vaak wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor de gemaakte onkosten. Middels een klein fonds worden dit soort ad hoc activiteiten toegankelijk gemaakt voor kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen. Vanuit het fonds kunnen bijvoorbeeld (een beperkt aantal) gratis toegangskaartjes worden verstrekt via de maatschappelijke partners. Dit fonds wordt beheerd door de gemeente Oosterhout.
Tijdens de zomervakantie liggen activiteiten vaak stil. Dit terwijl veel kinderen die leven in een gezin met een minimuminkomen niet op vakantie gaan. De organisaties die betrokken zijn bij de Brede Buurt zullen daarom worden gevraagd om tijdens de zomervakantie een aanbod voor kinderen in Oosterhout te ontwikkelen, waarbij extra aandacht is voor gezondheid en vitaliteit en het bereiken van kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen. Om stigmatisering tegen te gaan, worden de vakantieactiviteiten toegankelijk voor alle kinderen in Oosterhout. De doelstelling is om in 2018 500 kinderen te bereiken en deel te laten nemen aan de vakantieactiviteiten

Klijnsmagelden

In Oosterhout zijn er ongeveer 5.100 kinderen tussen vier en twaalf jaar. Ongeveer 5,8% van de kinderen in Oosterhout leeft in een bijstandsgezin en bij stichting Leergeld zijn 488 kinderen bekend. Oosterhout krijgt

per jaar ongeveer € 250.000 extra geld voor kinderen uit minimagezinnen. In Oosterhout kiest het college er dus voor om dit geld in te zetten ter bevordering van gezondheid en vitaliteit onder kinderen en jongeren die leven in financieel kwetsbare gezinnen. Dit doet de gemeente in eerste instantie in de vorm van een eenjarige pilot. Met een 0- en een 1-meting wordt bekeken of de maatregelen leiden tot een verbetering in de gezondheid en vitaliteit onder kinderen in minimagezinnen.


[ad_2]

Source

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.