Minder winkels, meer wonen en groen in centrum Oosterhout Gemeente ontwikkelt …

[ad_1]
Minder winkels, meer wonen en groen in centrum Oosterhout

Gemeente ontwikkelt nieuwe visie op Arendsplein

Door het leegkomen van twee bankgebouwen op het Arendsplein, ontstaat een situatie die vraagt om een nieuwe toekomstvisie op dit deel van de Oosterhoutse binnenstad. Minder winkels, meer woonruimte, meer groen, luidt de ambitie van burgemeester en wethouders. Zij leggen deze visie binnenkort voor aan omwonenden, belanghebbenden en aan de gemeenteraad.

In juni 2017 heeft de gemeenteraad raad de Binnenstadvisie vastgesteld. Een van de conclusies in die visie was dat het winkelcentrum van Oosterhout in het huidige tijdsgewricht over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. In de binnenstadvisie wordt daarnaast de noodzaak van een compacter winkelgebied beschreven.

Banken verhuizen
Op het Arendsplein doen zich nu ontwikkelingen voor die vragen om een snelle reactie van het gemeentebestuur. Twee bankgebouwen op dit plein verliezen hun dienstverlenende functie, omdat RABO en ABN/AMRO daarvoor alternatieve locaties hebben gevonden.

Voor het college is dit aanleiding om extra vaart te zetten achter de ontwikkeling van een nieuwe stedenbouwkundige visie voor dit hele plein. De visie geeft weer hoe er in de toekomst een nieuwe, eigentijdse invulling gegeven kan worden aan dit gebied. Daarbij wordt wat het college betreft ruim baan gegeven aan wonen en groen in dit deel van het centrum. In deze visie wordt ook circa 2600 m2 winkelvloeroppervlak aan het centrum onttrokken.

Ambities
Wethouder Marcel Willemsen ziet hier een kans om de uitvoering van de binnenstadvisie voortvarend op te pakken en diverse Oosterhoutse ambities te realiseren.
Wethouder Willemsen: “We werken samen aan een bruisende binnenstad, maar dat kan niet zonder mensen. Een binnenstad moet ook bewoond worden. Er moet leven in zitten. Daar komt bij dat stedelijk wonen tegenwoordig heel populair is. In deze visie vervangen we winkelruimte door woonruimte en groen. Precies wat we willen: we krijgen een compact winkelgebied, waar volop ‘leven’ in zit.”

Dat de historische verbindingen van de Gasstraat en de Kegelstraat weer in ere worden hersteld ziet de wethouder daarnaast als winst voor de verkeersstructuur. Willemsen: “En voor mij persoonlijk is het helemaal mooi, want ik ben geboren in die oude Kegelstraat.”

Visie en realisatie
Een visie betekent nog niet dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze te realiseren. De gemeente is uiteindelijk afhankelijk van externe partijen of er ook daadwerkelijk uitvoering gegeven kan worden aan deze blik op de toekomst. Nadat de visie is vastgesteld dient deze verder uitgewerkt te worden in een bestemmingsplan.

Inspraak
Het stedenbouwkundig plan kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Slotjesveld 1 in Oosterhout of de website www.oosterhout.nl, via inwoners > ruimtelijke ontwikkeling> projecten en woningbouwprojecten > Arendsplein

De inspraak rondom deze visie start op vrijdag 1 december en duurt tot 29 december. Om omwonenden en andere betrokken partijen te informeren over de Arendspleinvisie wordt op donderdag 21 december van 19.30-21.00 uur een inloopavond gehouden op het stadhuis. Die avond kunnen eventuele inspraakreacties schriftelijk worden ingediend. Een reactie kan tot en met 28 december 2017 opgestuurd worden aan burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

De behandeling van de Arendspleinvisie in de gemeenteraad is gepland in februari 2018.


[ad_2]

Source

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.