Is het feest dan toch voorbij…….in de Pannehoe…

[ad_1]
Is het feest dan toch voorbij…….in de Pannehoef?

Lees onderstaande passage uit het bestuursakkoord

Wij blijven voorstander van een ‘productiehuis’, als een broedplaats voor amateur(podium)kunst. Als locatie is daarvoor tot op heden steeds het gebouw van de Pannehoef in beeld geweest. De hieraan verbonden (investerings)kosten zijn zodanig dat er ook gekeken moet worden naar alternatieven. Een mogelijkheid doet zich daarbij voor bij het voormalig zwembad Arkendonk. De ervaringen zoals die recentelijk zijn opgedaan met/door Stichting BOCK en het zwembad de Blikken, dienen hier als inspiratie. �
Naar onze mening is Arkendonk met een bescheiden inzet van middelen geschikt te maken als broedplaats voor amateur(podium)kunst (inclusief poppodium). De gebruikers verplichten zich op hun beurt om iets “terug te doen” voor de wijk. Een dergelijk plan kan daarom naar onze mening ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan het versterken van de leefbaarheid in dit deel van Oosterhout, zeker als hierbij gezocht wordt naar combinaties met andere maatschappelijke functies. Als het inderdaad mogelijk blijkt Arkendonk te ontwikkelen tot een broedplaats voor amateur- (podium)kunst, vervalt de noodzaak te komen tot een ingrijpende en kostbare verbouwing van De
Pannehoef tot productiehuis. De locatie van De Pannehoef kan in dit scenario worden her- ontwikkeld. Wij gaan ervan uit dat een dergelijke ontwikkeling ook leidt tot een financieel voordeel in de exploitatielasten. Dit bedrag kan (deels) worden ingezet voor aanpassing van het amateur-tarief van Theater De Bussel.


[ad_2]

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.