Sloop voormalige bibliotheek

Sloop voormalige bibliotheek start in week van 24 september a.s.
Via de bewonersbrief van 13 juni jl. bent u geïnformeerd over de voorgenomen plannen op de locatie van de voormalige bibliotheek aan de Gentiaanstraat 14.
Tijdens de bewonersavond, op 4 september jl. heeft de gemeente haar plannen voor deze locatie nader toegelicht en tevens de aanwezigen verzocht mee te denken over de tijdelijke inrichting nadat het gebouw gesloopt is. Daarnaast zijn op die avond ideeën verzameld over de toekomstige inrichting met senioren patiowoningen.
In deze bewoners brief wordt u nader geïnformeerd over de sloop van de voormalige bibliotheek en de tijdelijke inrichting van het terrein tot medio 2020. De verwachting is dat medio 2020 met de nieuwbouw (patiowoningen) wordt gestart.
Sloopwerkzaamheden
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door ‘Sloopbedrijf Oosterhout’. Zij starten in week 39 (de week van 24 september). De aannemer begint met het verwijderen van het aanwezige asbest. Dit is met name verwerkt in de kit bij de ramen en bij de kozijnsponningen.
De sanering hiervan zal uiterst zorgzaam verlopen, waarbij u mogelijk ‘mannen in witte pakken’ aan het werk zult zien. Aangezien het hier vaste stoffen betreft, zullen er geen asbestdeeltjes in de open lucht terecht komen, waardoor er op dit vlak geen hinder voor de omgeving zal plaats vinden. Uiteraard zult u mogelijk van deze werkzaamheden wel enige geluidshinder ondervinden.
Nadat de asbestsanering gereed is, wordt het gehele gebouw gesloopt. Hierbij neemt de (geluids-) hinder toe. Met de aannemer zijn goede afspraken gemaakt ten aanzien van de beperking van deze hinder. Ten aanzien van de te verwachten stofontwikkeling is met de aannemer afgesproken om hiervoor indien nodig een sproei installatie op te zetten. De werktijden van de aannemer liggen doorgaans van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00u en 17.00u.
Met de aannemer is afgesproken dat het transport van het vrachtverkeer vanaf het werkterrein via de Zuiderhout naar de Vondellaan richting Burgemeester Holtroplaan de wijk zal verlaten.
De doorlooptijd van de sloopwerkzaamheden bedraagt naar verwachting ca. drie tot vier weken.
Inspectie en nulmeting aangrenzende woningen
Voorafgaand aan het sloopwerk van de ruwbouw wordt een nulmeting uitgevoerd bij de woningen in een straal van ca. 30 meter rondom de voormalige bibliotheek.

Groen en hekwerk buitenruimte
Mede op basis van hetgeen tijdens de bewonersavond op 4 september jl. is ingebracht, wordt de buitenruimte als volgt aangepakt:
 De voormalige bibliotheek wordt volledig gesloopt. De fundering wordt eveneens verwijderd.
 De speeltuin wordt verwijderd. De speeltuin aan de Tulpenlaan wordt volgend voorjaar voor de
doelgroep 0-5 jarigen uitgebreid.
 Het hekwerk aan de zijde van de Tulpenlaan wordt gedemonteerd en teruggeplaatst in de
vrijkomende opening langs de brandgang ter hoogte van de woning Gentiaanstraat 12.
 De draaibare poort wordt beschikbaar gesteld aan de bewoners van de achtergelegen woningen Tulpenlaan / Gentiaanstraat om hiermee eventueel op zelfstandige wijze de
brandgang afsluitbaar te kunnen maken.
 Het aanwezige groen in de vorm van heesters en struikjes blijft zoveel als mogelijk behouden.
Tijdelijke inrichting terrein
Het terrein dat vrijkomt door de sloop, wordt ingezaaid met gras en wordt periodiek gemaaid. De aanwezige bestrating (uitgezonderd de trottoirs) wordt verwijderd ter voorkoming van het parkeren van voertuigen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.