Aanpak kruising Vijf Eikenweg-Ketenbaan vervroegd

De kruising Vijf Eikenweg-Ketenbaan wordt al in 2020 vervangen door een rotonde. Hiermee geeft de provincie gehoor aan het verzoek van de gemeente Oosterhout om deze kruising met voorrang aan te passen. Wethouder Witte is zeer content met dit besluit: “De gemeente Oosterhout is blij dat de provincie gehoor geeft aan onze oproep om de aanpak van de kruising Ketenbaan/N631 naar voren te halen. Afgelopen jaren zijn op dit punt meerdere (dodelijke) ongelukken geweest. We hopen dat er na de reconstructie een veiliger situatie ontstaat, weggebruikers met volle aandacht rijden en minder of liefst geen doden en gewonden meer te betreuren zullen zijn.”

De provincie onderschrijft het belang om de verkeersveiligheid op dit punt zo snel mogelijk te verbeteren. Gedeputeerde Christophe van der Maat: ‘Verkeersveiligheid en veilige infrastructuur is voor de provincie uitermate belangrijk. Er vallen elk jaar echt te veel slachtoffers in het verkeer. In goed overleg met de gemeente hebben we daarom besloten de aanleg van de rotonde naar voren te trekken en al in 2020 aan te leggen”.
De provincie wil de gehele weg tussen de A27 en de N282 (Rijksweg) onder handen nemen. Naast noodzakelijk onderhoud spelen er veiligheids- en verkeerskundige vraagstukken. Niet alleen de kruising met de Ketenbaan vraagt om een aanpassing. Ook de situatie in Rijen bij de spoorwegovergang in combinatie met de verkeerslichten die daar vlakbij staan moet verbeterd worden. Daarnaast speelt nog de realisatie van de snelfietsroute tussen Tilburg en Breda. Het tracé van de snelfietsroute kruist de N631.

De planvoorbereiding is dit jaar gestart. De provincie is als wegbeheerder de trekker van het project. Samen met Prorail en de gemeenten Oosterhout en Gilze Rijen is een aantal varianten voor de inrichting van de weg opgesteld, die zijn voorgelegd aan geïnteresseerden. De reacties op de ontwerpen zijn, samen met een aantal onderzoeksresultaten, verwerkt. Vervolgens heeft de provincie samen met de betrokken partijen per kruising een voorkeursvariant bepaald. Voor de kruising met de Ketenbaan is dat – conform de wens van de gemeente – een rotonde geworden. Een rotonde zorgt ervoor dat dat de snelheid van het doorgaande verkeer wordt verlaagd en het afslaand en kruisend verkeer minder conflicteert . Langzaam verkeer zoals fietsers, wandelaars en ruiters kan veiliger de weg oversteken.

De gehele planvoorbereiding voor de aanpak van de weg en de knelpunten vergt veel tijd. De gemeente heeft er bij de provincie op aangedrongen om de realisatie van rotonde niet te laten wachten op de aanpassing van de spoorwegovergang. De provincie onderschrijft het belang om de verkeersveiligheid op dit punt zo snel mogelijk te verbeteren. De aanleg van de rotonde is nu vooruit getrokken en staat gepland voor 2020. De gemeente Oosterhout zal wel een financiële bijdrage moeten leveren in de aanlegkosten. De exacte kosten moeten nog nader worden uitgezocht.

Terug

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.