Oosterhout voorbereid Toekomst in

De gemeentelijke organisatie staat voor een enorme opgave. Om het hoofd te kunnen bieden aan de opgaven die op de gemeente afkomen, zal de organisatie anders moeten worden ingericht.

“Blijven werken op de manier zoals we dat in het verleden deden is niet meer voldoende om Oosterhout optimaal te kunnen faciliteren”, aldus burgemeester Mark Buijs. Gemeentesecretaris Paul de Ridder hierover: “Let wel, de ambtelijke organisatie heeft natuurlijk een fantastische prestatie geleverd in het verleden. Oosterhout staat er prima bij!”.

Stadhuis Oosterhout

Maar om goed aan de slag te kunnen met de acht opgaven die voortvloeien uit de “Visie Oosterhout 2030” vindt de gemeentelijke top dat de structuur, en daarmee de gepaarde werkwijze van ambtenaren, anders georganiseerd moet worden.

Daarom is er besloten dat de organisatie zodanig ingericht moet gaan worden zodat de gemeente Oosterhout optimaal is toegerust haar taken te doen. Het moet sneller en directer, samen met de inwoners en ondernemers uit Oosterhout. “Het gemeentelijk apparaat en inwoners van Oosterhout moeten zij aan zij optrekken om de opgaven waar we voor staan aan te pakken”, zo vat burgemeester Buijs de visie samen.

Om de gewenste organisatieverandering vorm te geven heeft gemeentesecretaris de Ridder een akkoord gesloten met de Ondernemingsraad en de vakbonden. Zo is er afgesproken dat alle medewerkers onderdeel gaan uitmaken van de verandering. “Ook hebben we vastgelegd dat niemand er op achteruit gaat qua beloning”. De mandaten en beslissingsbevoegdheden gaan lager in de organisatie weggelegd worden.

Het gegeven dat een plan tussen bewoners en de gemeente Oosterhout verzandt in een stroperige procedure omdat mandaat gezocht moet worden in de top van de organisatie.

“Oosterhout beschikt over fantastische professionals die heel goed zijn in hun vak” zo vertelt Buijs. “Deze mensen moeten de ruimte voelen zaken te kunnen ontwikkelen en te regelen. Met de daarbij behorende bevoegdheden zonder dat ze eerst langs 5 leidinggevenden moeten”.

Om te zorgen dat medewerkers van de Gemeente Oosterhout die ruimte ook voelen om zaken te mogen uitproberen heeft het College van B&W een besluit genomen waarin dit ruimte bieden voor ontwikkelingen is vastgelegd. Ook hebben burgemeester en gemeentesecretaris veel gesprekken gevoerd met medewerkers.

Gemeentesecretaris de Ridder: “We trekken een jaar uit om te gaan zoeken naar de meest optimale organisatiestructuur. We stappen af van het hiërarchische model dat we hebben opgebouwd en gaan vanuit een plat model werken met een zestiental teams. In dat jaar gaan we gezamenlijk kijken wat die teams en medewerkers nodig hebben om te ontwikkelen tot een organisatie die toegerust is op de opgaven die nu al op de gemeentelijke organisatie afkomen”. Om deze ontwikkeling te realiseren is een budget van € 900.000, = gereserveerd.

De OR en de betrokken bonden hebben zich akkoord verklaard met de gewenste verandering van de gemeente.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.