Eigenaar ‘De Kloek’ kreeg al twee dwangsommen opgelegd

Het gemeentebestuur van Oosterhout vindt behoud van het monumentale pand van café De Kloek uiterst belangrijk, maar is zeer ontevreden over hoe de eigenaar van het gebouw omspringt met dit stukje historisch erfgoed. Medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen weken dan ook al twee keer een dwangsom van € 10.000 ‘verbeurd’, omdat de eigenaar zonder vergunningen de zaak binnen aan het slopen was. Verdere beschermende maatregelen worden niet uitgesloten.

Het belang van de gemeente Oosterhout is om de historische uitstraling van de binnenstaden van dit pand te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De gemeente wijst panden niet voor niets aan als gemeentelijk monument. De bedoeling is dat de bouwhistorische kenmerken en uitstraling van het pand en het gebied zo veel mogelijk behouden blijven. 

Illegale sloop

Nadat het pand van De Kloek een tijdje leeg heeft gestaan is het enkele maanden geleden in handen gekomen van een nieuwe eigenaar, die er een nieuwe horecavoorziening in wilonderbrengen. Een goede zaak, vindt het gemeentebestuur, dat graag wil meewerken aan een nieuwe toekomst voor het historische horecapand. Maar wel graag volgens de regels en met aandacht voor de bouwhistorie.

Tot teleurstelling van het gemeentebestuur werden al snel het dak en grote delen van de verdiepingsvloer van het vroegere café door de nieuw eigenaar in verschillende fasen gesloopt. Dat is niet toegestaan. Voor dit soort activiteiten moeten vergunningen en toestemmingen worden verleend. Dat geldt voor iedereen en het geldt vooral voor eigenaars van monumenten. Burgemeester Mark Buijs heeft de eigenaar uitgenodigd voor een gesprek rondom de vraag hoe het pand het best behouden kan blijven.

Het gehele pand (dus niet alleen de voorgevel) staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Het is nu onduidelijk of er in die sloopwerkzaamheden waardevolle historische bouwkenmerken verloren zijn gegaan, want ze zijn verdwenen.

Feitenrelaas

Vertegenwoordigers van de gemeente Oosterhout zijn verschillende keren met de eigenaaren aannemer in gesprek geweest, omdat men zich niet hield aan de regels. Hierbij een overzicht van de feiten:

• Het eerste gesprek tussen de initiatiefnemer en de gemeente Oosterhout dateert van 30 juli 2019. Een medewerker van de gemeente heeft er toen op gewezen dat de nieuwe eigenaar zich wel diende te verdiepen in de benodigde vergunningen.

• Op 22 augustus bleek dat de aannemer voornemens was om onderhoud te plegen aan het pannendak. Op zich is dat niet verboden. Bij deze gelegenheid is de aannemer er op gewezen dat hij verder geen constructieve aanpassingen of overige vergunnings-plichtige activiteiten mag uitvoeren. Dat was hij ook niet van plan.

• Vier dagen later blijkt echter dat de aannemer de kapconstructie ook grotendeels heeft gesloopt. Er is mondeling een bouwstop afgekondigd en een last onder dwangsom opgelegd. De eigenaar mag daardoor helemaal geen vergunnings-plichtige werkzaamheden meer uitvoeren in het pand.• Op 28 augustus blijkt dat de aannemer echter verder is gegaan met sloopwerkzaamheden aan de verdiepingsvloer, dus wordt de aangekondigde dwangsom verbeurd (dat houdt in dat de eigenaar moet betalen). 

• De eigenaar geeft richting de gemeente aan niet van plan te zijn om het pand wind- en waterdicht te maken. De gemeente hecht daar wel aan, omdat het voorkomt dat het pand in korte tijd sterk achteruit gaat. 

• Door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant een sloopstop aangezegd.

• Op 17 september 2019 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. Omdat er nog diverse stukken ontbraken is de aanvrager vanaf 3 oktober in de gelegenheid gesteld om aanvullingen in te dienen.

• Op 20 september is de Monumentencommissie ter plaatse geweest. Er moet een bouwhistorische verkenning met waardestelling volgen.

• Na aanvaarding van de sloopmelding krijgt de eigenaar op 27 september toestemming van onsom een asbestpijp te verwijderen en schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.

• Na indiening van de bouwhistorische verkenning op 7 november heeft de Monumentencommissie op 8 november advies uitgebracht. Er blijken diverse monumentale onderdelen in het monument aanwezig te zijn en hiervoor moet de eigenaar een restauratieplan indienen. 

• Op 11 november wordt voor de tweede keer vastgesteld dat de werkzaamheden gewoon zijn doorgegaan en wordt een tweede dwangsom van € 10.000 verbeurd (ook hier moet de eigenaar dus betalen). 

• Op 12 november wordt gemeld dat er metselwerk naar beneden valt aan de binnenkant van het pand. Na controle ter plaatse is gebleken dat er geen gevaar is voor vallend gesteente naar de buitenzijde toe. Wel wordt binnenkort door de eigenaar, met toestemming van de gemeente, nog een laatste stuk losliggend binnenblad verwijderd.

Misverstanden

Het gemeentebestuur vindt het handelen van de aannemer en de eigenaar een ‘gemiste kans’. Als de eigenaar vanaf het moment van aankoop een plan had gemaakt en de benodigde vergunningen had aangevraagd, dan zou men nu – voorzien van alle vergunningen – legaal aan het verbouwen zijn geweest. 

Tot slot staat het gemeentebestuur op het standpunt dat iedereen die een dergelijk pand in het historische centrum van Oosterhout koopt, kan weten dat het om een monument gaat. Geen eigenaar kan zich verschuilen achter het excuus ‘dat wist ik niet’. Iedereen moet de monumentenlijst van Oosterhout op de gemeentelijke website kunnen vinden. En ook makelaars zouden precies op de hoogte moeten zijn van de status van een pand.

Het is zeker niet zo dat er geen aanpassingen aan monumentale panden mogelijk zijn. Maar deze aanpassingen en verbouwingen moeten in een plan verwerkt worden. Het plan moet aantonen dat er aan bouwtechnische voorschriften wordt voldaan en het moet worden goedgekeurd door de Monumentencommissie. 

Na verlening van de benodigde omgevingsvergunning(en) kan men na inwerkingtreding van het besluit aan de slag. Met deze vergunning wordt beoogd dat de veiligheid en de gezondheid van bewoners, omwonenden en toekomstige gebruikers en de bruikbaarheid van het pand is gewaarborgd met behoud van de monumentale waarde. Want daar is het immers allemaal om te doen.

In 1997 werd het pand een gemeentelijk monument.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.