positief advies voor ORTS

Dinsdagavond 26 november heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten een positief advies te geven aan het commissariaat voor de Media (CvdM) om de ORTS een zendmachtiging toe te kennen als lokaal publieke media-instelling voor de duur van vijf jaren.

Het CvdM heeft de gemeenteraad verzocht te adviseren over de toewijzing. Om tot een positief advies te komen moeten de volgende vier vragen positief beantwoord worden:

  1. Is de aanvragende instelling ((de ORTS) een stichting of een vereniging?
  2. Stelt de aanvragende instelling zich ten doel programma’s te maken gericht op de gemeente waarbinnen zij actief wordt/gaat worden?
  3. Heeft de instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  4. Is dit programmabeleidbepalend orgaan (PBO) representatief samengesteld?

Een grote meerderheid van de raad heeft besloten deze vier vragen te beantwoorden met een ja en dus in te stemmen met de raadsnota.

De fracties van de VVD, D66 en Groen Brabant stemden tegen de nota.

De VVD stelt in haar bijdrage dat de vraag of het PBO voldoende representatief genoeg is niet met een ja beantwoord kan worden. Vertegenwoordiging vanuit de kerkdorpen, educatie en CKV, en cultuurhoek wordt gemist.

Verder vraagt de VVD zich af in welke mate het PBO draagvlak voor de ORTS te bewerkstelligen door de keuzes die het PBO maakt ten aanzien van de programma-aanbod van de ORTS.

Met andere woorden hoe draagt het PBO bij aan de kwaliteitsverbetering van het LTMA (lokaal toereikend media aanbod). Dit zou helder moeten zijn uit de jaarverslagen van het PBO De VVD heeft besloten het draagvlak ook af te meten aan de mate waarin het de ORTS lukt sponsoring- en reclame te generen.

Conclusie: de VVD stemt tegen de nota.

D66 laat met een stemverklaring weten niet te geloven in het concept lokale omroep en wil inzetten op een regionale of streekomroep. Vandaar dat de fractie van D66 niet instemt met de nota.

Groen Brabant stemt niet in met de nota. Reden van niet instemmen is onduidelijk omdat er geen bijdrage of stemverklaring wordt gegeven.

Ook bij partijen die instemmen met de nota is kritiek op de representativiteit en de kwaliteit van het programma-aanbod

De PvdA stemt voor het behoud van een lokale omroep. Wel zal het College van B&W werk moeten maken van de toegezegde gemeentelijke ondersteuning.

De PvdA is van mening dat een aantal richtingen in het PBO vertegenwoordigd moeten zijn. Zo zou er ingezet moeten worden op vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein, onderwijs (bv. De tienerpartij), Cultureel- en kunstzinnig vormende hoek en de cultuursector. Verder geeft de PvdA de tip mee aan het PBO de stroming jongeren en sport uit elkaar te halen. ‘Niet alle sporters zijn jong. Niet alle jongeren sporten’.

Erkenning voor de inzet die er bij de ORTS gepleegd wordt een kwaliteitsverbetering te leveren vanuit de PvdA.

Het CDA betoogt haar keuze voor het voorstel te stemmen als volgt: ‘Wij stemmen voor de nota. Al is het maar om iets over te houden, waar we ontevreden over zijn’. De woordvoerder gaf aan dat kritiek iets is om beter van te worden.

Het CDA is van mening dat het college van B&W door haar aanpak een inhoudelijke discussie bewust omzeilt. ‘Het kan toch niet zo zijn’, zo stelde de woordvoerder van de Christendemocraten, ‘dat de gemeenteraad als een soort ambtenaren hokjes moet afvinken’. Vandaar dat het CDA een kwaliteitsoordeel over de aanwijzing van de zendmachtiging van wezenlijk belang vindt.

Het CDA vindt de kwaliteit nog niet goed genoeg. Dat de ORTS progressie ziet is niet leidend, aldus de woordvoerder. Het CDA maakt de vergelijking dat bijvoorbeeld een tv programma als ‘de

Kletspet’ even informatief is als het voorlezen van een telefoonboek. Verder verwijt het CDA de lokale omroep de kwaliteit van de gemeentelijke stream. Bij het systeem dat de beelden vanuit de raadszaal via de stream beschikbaar stelt laat de gelijktijdigheid van audio en beeld te wensen over. De hoop op verbetering van de organisatie en de kwaliteit, het feit dat er verbetering te zien is maakt dat ondanks alle kritiek op de ORTS instemt met de raadsnota ‘aanwijzing lokale publieke media-instelling’.

Waarnemend voorzitter van de ORTS Peter de Hoogh liet dinsdagavond middels een twitterbericht zijn onvrede over sommige beweringen van enkele raadsleden blijken:

Dan weten we in ieder geval waar we de afgelopen jaren zo enorm hard hebben lopen sleuren om het allemaal beter te doen! Het frustreert enorm dat de lokale omroep verwijten krijgt waar zij niets aan kan doen. Zoals de inferieure kwaliteit van de gemeentelijke stream #raadOhout”.  

De Hoogh was vanochtend niet bereikbaar voor een verdere inhoudelijke reactie.

Nu is het commissariaat voor de Media aan zet. Deze autoriteit beslist uiteindelijk over de aanwijzing. De verwachting is dat het CvdM medio december uitspraak doet over de zendmachtiging voor de ORTS.

1 Comment

  1. Ik heb niet gezegd dat Kletspet even informatief is als het voorlezen van het telefoonboek. De ORTS geeft aan dat Kletspet 100 % informatief is. Mijn stelling was dat het uitzenden van het telefoonboek ook 100 % informatief is. Dat zegt dus nog niet zo veel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.