College stemt in met principeverzoek Shell en Eneco voor Energiepark A59

Genoeg duurzame energie voor meer dan 30.000 huishoudens in 2023​​​​​

Het college heeft ingestemd met het verzoek van Shell en Eneco voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder. Met dit besluit geeft het college de start van een inspraakprocedure voor een zonnepark en windpark langs de A59 vrij

Wethouder Marcel Willemsen “Ook in Oosterhout merken we de gevolgen van klimaatverandering en willen we minder CO2 uitstoot. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en samen met inwoners en ondernemers in actie komen door te starten met de energietransitie voor de leefbaarheid en toekomst van Oosterhout. Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhoutbinnen de regionale energie strategie (RES) onder andere in op windmolens en een aantal hectares zonneweides langs de A59. Om energieneutraal te worden in Oosterhout is grootschalige opwek van schone energie noodzakelijk. Alleen met zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen redden we het niet.”

Groene stroom voor meer dan 30.000 huishoudens

Het plan is dat het Energiepark A59 in een klein deel van de Oranjepolder tegen de snelweg A59 aankomt.  Eneco verkent de mogelijkheden voor een windpark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om circa 15.000 huishoudens van energie te voorzien. Shell verkent de mogelijkheden voor een zonnepark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om bijna 15.500 huishoudens van energie te voorzien.

Sociale opbrengsten
De gemeente, Eneco en Shell willen de inwoners laten meedelen in de opbrengsten van het Energiepark. Gezamenlijk bespreken zij met de inwoners de mogelijkheden voor sociale participatie, met bijvoorbeeld een fonds voor verduurzaming van Oosterhout en financiële deelname met obligaties door inwoners. 

Omgevingsdialoog

Wethouder Willemsen vervolgt: “Natuurlijk kijken wij ook naar andere innovatieve technieken, zoals waterstof en het gebruik van het water van het Wilhelminakanaal. Maar voorlopig zijn zon en wind technisch haalbare en bruikbare energiebronnen. Het idee is daarom om tijdelijk, voor 25 jaar het anders gebruiken van de grond mogelijk te maken binnen het bestemmingsplan. Met de instemming van het college met de principeverzoeken van Shell en Eneco is een eerste stap gezet. Maar er volgt nog een lange procedure waarbij de initiatiefnemers ten eerste met de omgeving in gesprek gaan om ze te betrekken bij de plannen voor het indienen van een omgevingsvergunning.” 

Energiecafé

Dit gebeurt in eerste instantie met een energiecafé in de wijk Dommelbergen op 12 maart in basisschool de Duizendpoot. De gemeente informeert inwoners hier over de stand van zaken van de RES en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Op deze inloopavond bieden we ook andere partijen zoals ONE en Thuisvester de ruimte om in gesprek te gaan over duurzaamheid met een eigen tafel of stand. Shell en Eneco gaan in gesprek over hun plannen voor het Energiepark A59 met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit energiecafé is voor hen de start van de omgevingsdialoog. 

Omgevingsvergunning
De gemeente geeft tijdens dit energiecafé ook uitleg over de gemeentelijke processen voor de vergunningverlening. Want het EnergieparkA59 kan er alleen komen als de gemeente een vergunning verleent om tijdelijk (25 jaar) af te wijken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan.  Hiervoor moeten Shell en Eneco een omgevingsvergunning aanvragen. 

Inspraak en communicatie
De gemeente toetst of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor de natuur of archeologie. Op basis daarvan neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vergunning. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen op verschillende momenten binnen de vergunningprocedure inspreken en reacties (zienswijzen) indienen. De gemeente communiceert over de inspraakprocedure, wanneer inwoners stukken kunnen inzien en kunnen reageren. Meer informatie hierover is te vinden op www.energieparkA59.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.