Tijdelijke huisvesting voor buitenlandse werknemers

In bedrijfspand aan Beneluxweg en op De Katjeskelder

Oosterhout heeft tijdelijke werknemers, afkomstig uit het buitenland, hard nodig om de economie draaiende te houden. Daarmee hebben bedrijven en de overheid een verantwoordelijkheid voor de huisvesting van mensen die hier tijdelijk werken. De gemeente Oosterhout verleent daarom twee vergunningen voor de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknnemers: het voormalige pand van Oranjewoud aan de Beneluxweg en een afgesloten gedeelte van De Katjeskelder.

Veel bedrijfstakken – van industrie tot landbouw – kunnen slechts beperkt functioneren zonder buitenlandse werknemers. Zeker ook tijdens de corona-crisis is gebleken hoe afhankelijk bedrijven zijn van deze buitenlandse werknemers. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de distributieketen en de voedselproducerende sector. 

Wethouder Robin van der Helm (economie): “Zonder buitenlandse werknemers kunnen bepaalde sectoren in onze economie niet draaien. Onze arbeidsmarkt heeft hen keihard nodig, ook de komende jaren. De bedrijven moeten ook goed voor deze mensen kunnen zorgen. Dat begint met adequate huisvesting en een menswaardige begeleiding. Ook om eventuele problemen of overlast te voorkomen. De gemeente dient dat optimaal te faciliteren.” 

Voorheen niet optimaal

Het verblijf van deze werknemers in tijdelijke opvanglocaties is niet altijd en niet overal optimaal geweest. Het gemeentebestuur van Oosterhout is van mening dat die huisvesting adequaat en menswaardig moet zijn. Bovendien moeten deze mensen ook in hun woonsituatie goede begeleiding krijgen. In mei 2019 hebben burgemeester en wethouders al een principebesluit genomen over de tijdelijke opvangfuncties van het pand aan de Beneluxweg en De Katjeskelder. Het college geeft nu vergunningen af voor deze tijdelijke huisvesting.

Beneluxweg

De eigenaar van het pand Beneluxweg 21-27 krijgt een vergunning voor tijdelijk strijdig gebruik van het pand voor de tijdelijke opvang van werknemers. In overleg is gekozen is voor een ‘logies-functie’, waardoor permanente bewoning wordt uitgesloten. In de praktijk gaat het ook om mensen die hier slechts enkele maanden werken.

De vergunning geldt voor maximaal tien jaar. Dat verblijf moet voldoen aan de landelijke normen op dat gebied (SNF) en aan de voorwaarden van brandveiligheid. Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig. 

Van de ondernemer wordt verwacht dat deze voor de begeleiding een professionele organisatie inschakelt, er een aanspreekpunt voor bewoners beschikbaar is, er huisregels worden opgesteld en er een zero-tolerance beleid wordt gevoerd om misstanden te voorkomen. De situatie ter plaatse wordt elk jaar door de ondernemer en de gemeente geëvalueerd.

Katjeskelder

De eigenaar van De Katjeskelder krijgt een vergunning voor tijdelijk strijdig gebruik voor de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers, op basis van kort verblijf. Zij komen tijdelijk te wonen op een afgeschermd gedeelte dat een derde deel van het recreatiepark beslaat. Ook hier dient de eigenaar voor een goede begeleiding te zorgen. Op de Katjeskelder wonen overigens al jaren buitenlandse werknemers. Feitelijk gaat het hier om een formalisering van deze dagelijkse praktijk, maar ook om een betere regulering en vaker overleg met de gemeente. 

De ondernemer krijgt de vergunning voor een periode van negen jaar. Het doel is dat De Katjeskelder daarna weer honderd procent beschikbaar komt voor recreatieve en toeristische functies. Uiteindelijk is dat ook een belangrijke economische doelstelling van het gemeentebestuur.

Versterking lokale economie

Om te zorgen dat ook juist het Oosterhoutse bedrijfsleven wordt ondersteund door dit arbeidskapitaal van buiten worden de twee uitzendorganisaties die de huisvesting coördineren gekoppeld aan de lokale vacatures.

Omgevingsdialoog

In beide gevallen hebben de ondernemers een omgevingsdialoog gehouden. Dat neemt niet weg dat belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen indien tegen de verlening van deze tijdelijke vergunningen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.