Betaalbare woningen voor lage inkomensgroepen

Huurdersvereniging (HVO), Thuisvester en gemeente werken samen

Vrijdag 11 december 2020 ondertekenen HVO, Thuisvester en de gemeente Oosterhout de prestatieafspraken voor 2021. Daarin maken we onder andere afspraken over het vergroten van de bouwproductie, meer woonoplossingen voor urgent woningzoekenden en het verder verduurzamen van woningen. Rode draad: betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. 

Woningbouwstrategie 2030

De prestatieafspraken zijn in nauw overleg met Huurdersvereniging Oosterhout (HVO), Thuisvester en de gemeente tot stand gekomen. Extra aandacht is er in 2021 voor de Woningbouwstrategie 2030 van de gemeente. Doel van de strategie is richting te geven aan de woningbouw in Oosterhout: voor wie bouwen we? Wat voor soort huizen? En op welke locaties? Bij de ontwikkeling van de strategie zijn HVO en Thuisvester betrokken. Daarom kunnen we, vooruitlopend op de vaststelling van de strategie in 2021, nu al de strategie als leidraad nemen. 

Diepgang

De drie betrokken partijen tonen zich tevreden over het bereikte resultaat en willen er snel mee aan de slag.

Wethouder Marcel Willemsen (Wonen): “We zien dat de relatie met Thuisvester en de Huurdersvereniging Oosterhout steeds meer diepgang krijgt. Peter van Kemenade (voorzitter HVO) sluit hierbij aan: “Niet alleen op het gebied van volkshuisvesting, maar ook op sociaal gebied en duurzaamheid”.” 

Pierre Hobbelen (bestuurder Thuisvester): ‘’Huurdersvereniging, gemeente Oosterhout en Thuisvester delen dezelfde ambities. We werken intensief samen om versneld meer woningen te bouwen, woningen te verduurzamen en de leefbaarheid in wijken en dorpen te verbeteren.’’

Samen werken aan goed wonen

HVO en Thuisvester gaan de komende jaren een bijdrage leveren aan de gemeenschappelijke opgaven die voortkomen uit de woningbouwstrategie. Denk hierbij aan het realiseren van meer betaalbare sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen. Daarnaast investeert Thuisvester de komende jaren in verdere verduurzaming van haar woningvoorraad en zet ze samen met de gemeente stappen op het vlak van energietransitie en klimaatadaptatie. Door op deze manier met elkaar samen te werken krijgen we meer voor elkaar. 

Belangrijkste afspraken

In het convenant voor 2021 dat op vrijdag 11 december 2020 is ondertekend door alle drie de partijenstaan onder meer de volgende afspraken:• De gemeente Oosterhout stelt in 2021 de Woningbouwstrategie 2030 vast. Hierin wordt onder andere ingezet op een verhoging van de bouwproductie van 200 naar meer dan 300 woningen per jaar in de gemeente Oosterhout om de krapte op de woningmarkt te verminderen. 

Voor wat betreft het onderdeel huur (sociaal en middelduur) en de te huisvesten doelgroepenis een nadrukkelijke rol voor Thuisvester weggelegd.• Er worden locaties en woonoplossingen voor urgent woningzoekenden zoals spoedzoekers gezocht. Bijvoorbeeld in bestaande woningen, maar ook door transformatie van een kantoorgebouw in betaalbare, kleinere woonruimten en door de huisvesting in tijdelijke, flexibele woonvormen. • Op het gebied van duurzaamheid werken de gemeente en Thuisvester met de warmtevisie aan energiebesparing en het gasloos maken van de wijken. Met klimaatadaptatie ingezet op het aanpassen van de leefomgeving aan de klimaatverandering, zoals extreme hitte en neerslag. Daarnaast worden in 2021 door Thuisvester 157 bestaande woningen energetisch verbeterd. Dit draagt bij aan een beter leefklimaat en lagere totale woonlasten voor de bewoners.• Gemeente Oosterhout en Thuisvester werken beide wijkgericht met als doel samen meer voor elkaar te krijgen in buurten, wijken en de kerkdorpen door de samenwerking tussen inwoners, gemeente, Thuisvester en andere partners te versterken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.