Voedselbank De Baronie heeft door corona meer bedrijfsruimte nodig

Oosterhout biedt voedselbank extra ruimte

De gemeente Oosterhout stelt een extra exploitatiesubsidie beschikbaar aan voedselbank De Baronie, zodat deze ook het naastgelegen bedrijfspand aan de Kanaalstraat kan huren. Dat is nodig omdat het aantal hulpvragers, door de coronacrisis, aan het groeien is. Bovendien was de huisvesting van deze hulpverlener al aan de krappe kant. Jan Kooijman van de voedselbank spreekt van ‘een puik besluit’.

De Stichting Goederenbank De Baronie, zoals de voedselbank officieel heet, ontvangt van de gemeente een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 15.000. Burgemeester en wethouders hebben nu besloten om een extra impulssubsidie van € 23.000 te verstrekken, waardoor de stichting het aangrenzende pand kan huren. Het college doet dit in de verwachting dat door de gevolgen van de coronacrisis het aantal hulpvragers fors zal toenemen en omdat de ruimte eigenlijk nu al te klein is.

De financiën worden voor 2021 geput uit de coronareserve. In de jaren daarna wordt een extra bedrag opgenomen in de begroting. Het huurpand naast het bestaande pand van de voedselbank komt op korte termijn beschikbaar.

Goed nieuws

Wethouder Marcel Willemsen: “Dit is zo kort voor de kerstdagen goed nieuws voor de mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij hebben veel baat bij een goed draaiende voedselbank. Door de coronacrisis dreigt het aantal mensen dat aangewezen is op deze ondersteuning flink toe te nemen.”

Wethouder Willemsen is blij met de zorg die de vrijwilligers leveren aan hulpbehoevende Oosterhouters. “Het is de Oosterhoutse samenleving zelf, onze bedrijven en burgers, die zorgt voor een voortdurende aanvoer van levensmiddelen en spullen richting de voedselbank. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor de opslag en de verdeling ervan. Een club die zulk goed werk verricht heeft ruimte nodig. Wij zien het als de rol van de gemeente om dat goed te faciliteren.”

Medemenselijkheid

In reactie op het collegebesluit zegt Jan Kooijman, voorzitter van de voedselbank regio Oosterhout: “Wij, en de mensen die gebruik maken van de voedselbank, voelen ons enorm gesteund door dit besluit van burgemeester en wethouders. Het onderstreept ons gezamenlijke doel: dat het goed gaat met alle inwoners. Wij noemen dit het mobiliseren van medemenselijkheid en door deze extra ruimte kunnen we ons best blijven doen om de juiste mensen te ondersteunen.”

Non-profit

De voedselbank is een non-profitorganisatie die vooral levensmiddelen, maar ook kleding en huishoudelijke goederen inzamelt om deze te verstrekken aan inwoners die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. De stichting is zestien jaar geleden begonnen met het steen voor steen opbouwen van dit hulpverlenende werk en is een niet weg te denken onderdeel geworden van de keten van zorg- en hulpverleners in Oosterhout en omgeving.

Het pand waar de voedselbank is gehuisvest is in de loop van de jaren te klein geworden. De opslag van levensmiddelen en goederen en het samenstellen en uitdelen van de voedselpakketten gebeurt door veel vrijwilligers in een ruimte die daarvoor niet meer geschikt is. Door het aangelegen pand te huren is een uitbreiding van vijftig procent meer werk- en/of opslagruimte mogelijk. De stichting heeft zelf onvoldoende middelen om de huur van het naastgelegen pand te bekostigen.

Voordelen

Uitbreiding van de werkruimte biedt een aantal voordelen:

  • er kan veiliger, met meer afstand gewerkt worden,
  • er kunnen meer hulpvragers geholpen worden. Voedselbanken Nederland verwacht een toename van het aantal cliënten met vijftig procent.
  • er is meer privacy omdat de hulpvragers niet meer aan de drukke hoofdstraat staan, maar in een zijstraat (op zaterdag is het druk in de Kanaalstraat in verband met milieustraatbezoekers),
  • er kan een permanente inrichting van de uitdeelbalie, kledingwinkel en koffiehoek worden gecreëerd,
  • de uitbreiding biedt ook de mogelijkheid ten behoeve van de opslag van voedselproducten die voortkomen uit het initiatief voedseltuin, waarmee de stichting een nauwe en warme samenwerking wil opzetten,
  • de bus met koeling hoeft niet langer op straat in de wijk te worden geparkeerd, deze kan dan binnen gestald worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.