Omgevingsvisie bepaalt toekomst van Oosterhout

Gemeente Oosterhout heeft een ontwerp Omgevingsvisie opgesteld. Hierin staat welke opgaven de gemeente de komende jaren samen met de inwoners van wijken en dorpen wil oppakken. Van 7 januari tot 18 februari kan iedereen het ontwerp van de Omgevingsvisie Oosterhout inzien en als belanghebbende een zienswijze indienen.

In de Omgevingsvisie legt de gemeente voor de langere termijn en voor het hele grondgebied haar belangrijkste ambities en doelen voor de leefomgeving vast. De Omgevingsvisie heeft in eerste instantie betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Oosterhout heeft er echter voor gekozen om ook het sociale domein in de Omgevingsvisie op te nemen, omdat het fysieke en sociale domein nu eenmaal sterk met elkaar verbonden zijn. Om daarvan een voorbeeld te noemen: vergroening van de buurt is een fysieke maatregel die directe gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van haar inwoners.

Wethouder Marcel Willemsen (projectwethouder Omgevingswet): “De Omgevingsvisie is een belangrijk document voor alle inwoners. Waar je ook woont in Oosterhout, je hebt altijd te maken met waar de gemeente in de toekomst naartoe wil met jouw wijk of dorp. Welke richting gaat het op met woningen, groen- en speelvoorzieningen, verkeer, energie in jouw wijk? Die visie leggen we nu voor het eerst vast voor alle wijken en dorpen in de gemeente Oosterhout en natuurlijk kunnen inwoners daarover meedenken.”

Alles wat voor Oosterhout van belang is wordt in de Omgevingsvisie op hoofdlijnen benoemd: wonen, werken, verkeer, landbouw, natuur, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, milieu, welzijn en gezondheid. De Omgevingsvisie benoemt nieuwe en bestaande opgaven en is mede gebaseerd op recent vastgesteld beleid. Wat de visie dus niet doet is antwoord geven op de vraag hoe de gemeente die opgaven, met alle betrokkenen, precies gaan invullen. De uitwerking gebeurt de komende jaren in een samenwerking tussen gemeente, inwoners en andere belangrijke partijen.

Het ontwerp is rond de zomer van 2020 besproken met meer dan veertig lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Ruim twintig andere organisaties hebben schriftelijke bijdragen aangeleverd. Burgemeester en wethouders hebben alle bijdragen behandeld en zo mogelijk verwerkt in het ontwerp van de Omgevingsvisie dat nu voorligt. Met deze Omgevingsvisie loopt Oosterhout voor op de nationale Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treedt en alle gemeenten verplicht uiterlijk in 2024 een Omgevingsvisie vast te stellen.

Het ontwerp van de Omgevingsvisie kan worden bekeken via de website omgevingsvisieoosterhout.nl. Ook ligt er een fysiek exemplaar ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Om dat exemplaar te kunnen inzien moet, in verband met coronamaatregelen, een telefonische afspraak worden gemaakt via het algemene nummer 14 0162. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedere betrokkene een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan digitaal via de speciale ‘zienswijze knop’ op de website omgevingsvisieoosterhout.nl . Een schriftelijke zienswijze kan gestuurd worden naar de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie”.

Nadat de inspraak is afgerond, zal de Omgevingsvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld. Vermoedelijk gebeurt dat nog voor de zomer van 2021. Bij haar besluit zal de raad de ingediende inspraakreacties betrekken en daar inhoudelijk op reageren. Omdat tegen een vaststelling van een Omgevingsvisie geen beroep of hoger beroep open staat, is hiermee de formele procedure voor de Omgevingsvisie afgerond.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.