Veertig zienswijzen zonnepark ingediend

*Voortgang Energiepark A59 – vergunningaanvraag en zienswijzen*

Eneco heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zonnepark van 37 hectare langs de A59. De vergunningaanvraag lag vanaf 16 februari tot 30 maart 2022 ter inzage.

Inwoners en andere belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen bij de gemeente. Hier maakten verschillende inwoners en belangengroepen, zoals natuurverenigingen, de ZLTO en de belangengroep Oranjepolder gebruik van.

In totaal zijn er 40 zienswijzen ingediend bij de gemeente.

Onderwerpen van de zienswijzen.
In de ingediende zienswijzen kwamen een aantal belangrijke onderwerpen vaker terug, zoals: de wens van behoud van natuur en recreatie in de Oranjepolder, de voorkeur voor andere alternatieven voor duurzame energie zoals zon op dak, het volle energienet, het meervoudig benutten van de ruimte, de verwachting dat het plan niet financieel haalbaar is en niet voldoet aan de aanvullende wensen van de gemeenteraad over participatie.

Verdere procedure.
De gemeente gaat alle zienswijzen doornemen en voorzien van een advies voor de beantwoording voor het college van burgemeester en wethouders in een zienswijzennota. Het college bespreekt naar verwachting de zienswijzennota eind april.
Als het college akkoord is met de nota wordt de zienswijzennota met de aanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet dan een besluit nemen of voor de bouw van het zonnepark tijdelijk mag worden afgeweken van bestemmingsplan.
Het is aan de gemeenteraad om een zorgvuldige belangenafweging te maken tussen wat is ingebracht in de zienswijzen, de aanvraag van Eneco en de onderbouwing daarvan en het eigen beleid van de gemeente.

Verklaring van geen bedenkingen.
De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 al goedkeuring aan de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar. Dit is na te lezen op www.energieparkA59.nl

Energieneutraal.
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 kan bijdragen aan een continue duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Meer informatie.
Nieuwe ontwikkelingen rondom het Energiepark A59 komen op de website www.energieparkA59.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Energiepark A59

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.