14 Koninklijke onderscheidingen in Oosterhout.

Veertien inwoners van onze gemeente ontvingen dinsdagochtend 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark Buijs reikte onderscheidingen uit aan de volgende personen:

De heer D.C.W.M. van den Wijngaard te Dorst, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dion van den Wijngaard (62) is al ruim twintig jaar actief, vooral in de dorpsgemeenschap van Dorst. Samen met twee andere Parochie Kern Commissieleden is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken in de H. Marcoenkerk in Dorst, een van de kernen van de H. Catharinaparochie. Hij verzorgt als secretaris/penningmeester al ruim 20 jaar de administratie van het kerkhof en is lid van de onderhoudswerkgroep die wekelijks actief is rond kerk, kerkhof en pastorie in Dorst. Sinds 2005 is hij daarnaast penningmeester van de H. Catharinaparochie. Sinds 2015 is Van den Wijngaard voorzitter van Fanfare en Scherpschuttersvereniging St. Joris in Dorst. Hij is alweer tien jaar commissielid van de afdeling Breda van de International Christian Fellowship en twintig jaar lid en medeorganisator van de Beeldhouwclub “Vive Dorst”.

De heer W. Casteelen te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Willem Casteelen (81) is ondanks zijn hoge leeftijd en wat broze gezondheid nog wekelijks enkele tientallen uren actief als vrijwilliger. De laatste jaren zet hij zich vooral in voor de wijngaard van het Sint Catharinadomein. Daarvoor was hij twaalf jaar actief als secretaris en chauffeur van de Buurtbus Drimmelen-Oosterhout. Hij was enkele jaren actief als secretaris van de Liniecrossers in Lage Zwaluwe . Bijzonder is tenslotte ook zijn inzet als mantelzorger voor een oud-buurvrouw uit Bergen op Zoom.

De heer Casteelen was op de dag van Lintjesregen in het buitenland. Conform protocol heeft de burgemeester hem gebeld met de mededeling dat een lintje is toegekend. De onderscheiding zal op een later moment worden uitgereikt.

De heer C.M. van Groesen te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kees van Groesen (66) is al vele tientallen jaren actief in het kerkdorp Den Hout. Bijzonder is zijn inzet voor de H. Corneliuskerk. Samen met zijn broer verzorgt hij al meer dan dertig jaar het onderhoud, reparatie en het op tijd zetten van het uurwerk van de kerk. Daarnaast onderhouden zij de klokken en luiden zij deze bij bijzondere gelegenheden. Al ruim 45 jaar is hij actief bij carnavalsstichting De Kluivenduikers. En hij was 25 jaar geleden een van de initiatiefnemers voor het festival Paaspop Den Hout, waarvoor hij enige tijd bestuurslid was en tot op de dag van vandaag als vrijwilliger actief is.

De heer J.F.M. van Groesen te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Jan van Groesen (67) is al vele tientallen jaren actief in het kerkdorp Den Hout. Hij is altijd bereid om een handje toe te steken als daar behoefte aan is; of het nu gaat om individuele dorpsbewoners of verenigingen en evenementen. Bijzonder is zijn inzet voor de H. Corneliuskerk. Samen met zijn broer verzorgt hij al meer dan dertig jaar het onderhoud, reparatie en het op tijd zetten van het uurwerk van de kerk. Daarnaast onderhouden zij de klokken en luiden zij deze bij bijzondere gelegenheden. Hij is verder al geruime tijd actief als vrijwilliger bij Muziekvereniging Amicitia, carnavalsstichting De Kluivenduikers en het Oranje Comité Den Hout.

De heer J.C.M. Pheninckx te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jos Pheninckx (58) is van grote waarde voor het verenigingsleven in en de dorpsgemeenschap van Den Hout. Hij zet zich al tientallen jaren intensief in als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Irene ’58, waar hij teams ondersteunt, bardiensten verricht en groenonderhoud pleegt. Bij Tennisclub Den Hout verzorgt hij het groenonderhoud. En in 2021 was hij zeer actief betrokken bij de aanleg van een derde tennisbaan. Hij was betrokken bij de verbouwing van Dorpshuis Den Brink en alweer ruim tien jaar is hij als vrijwilliger actief voor de Stichting Paaspop Den Hout

De heer B. Burger te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bas Burger (70) is al zo’n vijftig jaar zeer actief voor de samenleving. Hij heeft daarbij in het bijzonder oog voor mensen die het minder getroffen hebben. Zo was hij enkele jaren taalmaatje voor een Syrische vluchteling, begeleidt hij alweer tien jaar MEE Vriendenkringen voor mensen met een beperking en was hij twaalf jaar penningmeester van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden. In de jaren zeventig van vorige eeuw was hij verder vrijwilliger in een buurthuis in Wouw en penningmeester bij de Kringloop Roosendaal. Ook de cultuur mag op de belangstelling maar vooral ook inzet van Bas Burger rekenen. Hij was vier jaar vicevoorzitter van de Oosterhoutse Carnavalsstichting De Smulnarren en is al vijftien jaar actief als vrijwilliger op het Parkfeest. Sinds 1997 is hij verbonden aan toneelvereniging Zoldertejater, waarvoor hij allerlei activiteiten ontplooit en vijftien jaar penningmeester was. En sinds 2010 is hij als penningmeester verbonden aan de Stichting Huis voor Amateurs/De Pannehoef. Ook voor deze stichting is hij naast zijn bestuursfunctie ook op allerlei andere manieren actief.

De heer R. Dekker te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Roelof Dekker (73) is na een lange loopbaan bij defensie niet stil blijven zitten. Alweer ruim vijftien jaar is hij actief als mantelzorger voor een nicht, die woont in een woongroep in Epe, en voor een vriend die getroffen is door de Ziekte van Pick. Ook de echtgenote van deze vriend kan op zijn nimmer aflatende steun rekenen. Sinds 2013 is hij actief als conciërge op basisschool De Westhoek en sinds 2017 als intermediair bij de Stichting Leergeld.

De heer P.L.J.J. Oomens te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Peter Oomens (71) zet zich al meer dan 25 jaar intensief in voor de Oosterhoutse samenleving. Als oud-ondernemer weet hij zijn grote netwerk te benutten om (financiële) ondersteuning te verkrijgen voor evenementen als carnaval en IJsmarkt en instellingen als Inloophuis Poppy’s. Hij is daarnaast ook actief als bestuurslid bij de Oosterhoutse Zelfstandige Ondernemers en het Gilde der Gulnarren. En als vrijwilliger ondersteunt hij al een aantal jaren het Parkfeest.

De heer L.J.M. van Riel te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bart van Riel (77) is al sinds het eind van de jaren vijftig van vorige eeuw actief voor de samenleving. Reeds op jonge leeftijd begon hij als penningmeester en jeugdleider bij het Jongengilde in Dongen. Hij was secretaris/penningmeester van Drumband Beatrix in die plaats. Vervolgens was hij betrokken bij de oprichting van de tennisclub en de peuterspeelzaal in Oosteind. Hij was gedurende tien jaar voorzitter van de oudercommissie van de basisschool in dat kerkdorp. Hij was actief als productieleider van de Openluchtspelgroep Oosterhout en was fondsenwerver voor de Zeeverkenners in Oosterhout en de Stichting Samen op Reis in Breda. Ruim 20 jaar is hij actief als collectant voor het Diabetesfonds, waarvoor hij ook 18 jaar de coördinatie voor de jaarlijkse collecte op zich nam. Hij is initiatiefnemer voor een Voedseltuin in Oosterhout en secretaris/penningmeester van de stichting die dit initiatief verder vorm gaat geven. Hij is verder nog actief als vrijwilliger bij de Stichting Oosterhout Nieuwe Energie en deelnemer aan de “klussenclub” van de Brabant Golf Vereniging.

Mevrouw C.C.M. Pijpers-Snoeren te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Karien Pijpers-Snoeren (65) is al ruim vijftien jaar een onmisbare vrijwilliger in het Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten. Het museum behoort tot de grootste in zijn soort in de Benelux. Zij verzorgt de volledige administratie van het museum en springt daarnaast regelmatig bij als gastvrouw of bij andere taken in
het museum. Daarnaast werkt zij nieuwe vrijwilligers in en is zij voor iedereen een vraagbaak. Zij organiseert ook vrijwilligersactiviteiten en begeleidt evenementen. Hiermee draagt zij in belangrijke mate bij aan de goede sfeer in het museum.

De heer G.A.M. Huijben te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Goof Huijben (81) mag met recht een clubicoon genoemd worden. Sinds de oprichting in 1985 is hij zeer actief voor IJs-en Skeelerclub IJsco in Oosterhout. Als vrijwilliger was hij vele winters betrokken bij het voorbereiden van de natuurijsbaan in vorstperiodes. Hij was samen met een aantal anderen verantwoordelijk voor de inrichting van het clubgebouw op de accommodatie op Sportpark De Elskens. En hij is al vele jaren actief als trainer voor de jeugd. Nog steeds is hij twee keer per week op de baan te vinden om jeugd en starters training te geven. Hij verzorgde verder tal van schaats- en skeelerclinics en was betrokken bij presentaties op evenementen, zoals jaarlijks bij de intocht van Sinterklaas. In eigen beheer zorgt hij voor de uitleen aan en onderhoud van materialen van IJsco-leden.

De heer J. van Nes te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jacob van Nes (73) vierde in 2014 zijn vijftigjarig jubileum als organist in protestantse kerken. Sinds 1964 is hij actief in Rijsoord, sinds 1979 ook in Oosterhout en sinds 2017 daarnaast ook nog in Zuid-Beijerland. Hij draait mee in teams van organisten en begeleidt de erediensten op zondagen en rouw- en trouwdiensten. Hij was en is daarnaast ook (bestuurlijk) actief bij de Protestantse Gemeente Oosterhout: kerkrentmeester/penningmeester bij het College van Kerkrentmeesters; beheerder van de collectebonnen; penningmeester bij Protestants Centrum “De Beuk”; en penningmeester/administrateur van de Diaconie. Bij de afdeling Oosterhout van de Protestants Christelijke Ouderen Bond was hij negen jaar penningmeester en is hij tot op heden vrijwillig financieel adviseur voor een aantal leden. Tenslotte was hij acht jaar actief als burgeradviseur voor Surplus Welzijn.

De heer P.G.M.M. van Logtestijn te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Paul van Logtestijn (61) was sinds 2005 op de achtergrond betrokken bij de oprichting van het United World College Maastricht. Na verloop van tijd kreeg hij een actievere rol, wat resulteerde in een volwaardige rol in het schoolbestuur van 2015 tot 2018. Hij was verder tien jaar (2007-2016) trainer/coach en coördinator breedte hockey bij MHC De Warande. En sinds 2016 is hij voorzitter van de Oosterhoutse Golf Club. Met respectievelijk 1300 en ca. 900 zijn dit de grootste sportverenigingen van Oosterhout die spelers vanuit de hele regio aantrekken. Zijn activiteiten voor De Warande en de Oosterhoutse Golf Club hebben dus een regionale uitstraling; de inzet voor het United World College zelfs een internationale.

De heer J.W.A. Boers te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Boers (66) is in het verleden acht jaar (van 1990 tot 1998) gemeenteraadslid en ook wethouder (2004-2010) geweest namens Gemeentebelangen. In 2018 is hij met voorkeursstemmen teruggekomen als raadslid, maar nu voor Groen Links. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gefocust op bestemmingsplannen, maar ook – fervent natuur- en vogelliefhebber als hij is – op onderwerpen als ecologie, maaibeleid en natuurcompensatie. Ook heeft hij zich in het tweede deel van de raadsperiode ingezet voor de agendacommissie. En hij was een van de vicevoorzitters van de gemeenteraad.  

NB: Jan Boers miste de afscheidsvergadering van de gemeenteraad wegens verblijf in het buitenland. Hij is die avond gebeld met de melding dat de onderscheiding is toegekend en dat er een geschikt moment gezocht zou worden om deze alsnog uit te reiken. En dat gebeurde dus bij de Lintjesregen.

Alle foto’s zijn gemaakt door Casper van Aggelen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.