Noodopvang vluchtelingen in GR8 hotel Oosterhout.

In Oosterhout vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sinds 27 juni dertig tot zestig vluchtelingen op in het GR8-hotel aan de Beneluxweg. Dit is nodig vanwege de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat nu overvol zit. In de eerste drie of vier weken gaat het voornamelijk om gezinnen en echtparen. Daarna vangt het COA er jonge vluchtelingen op. Het gaat om minderjarige jongeren tussen 14 en 18 jaar die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding voor deze jongeren. Het COA heeft een huurovereenkomst voor een halfjaar met GR8. Ook in andere gemeenten werken GR8 en het COA samen.

Samen de druk verlichten

Dit weekend verzocht de staatssecretaris burgemeester Mark Buijs om medewerking aan deze opvang in het GR8-hotel. Hij heeft hier positief op gereageerd, na een besluit van het college en overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Mark Buijs: “De situatie in de asielzoekerscentra is nog steeds schrijnend. Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid heeft mij een brief gestuurd waarin hij vraagt om onze hulp. Door in te gaan op dit verzoek helpen wij een klein beetje om de druk op de asielzoekerscentra te verlichten. In onze gemeenschap hebben we, met de opvang van de Oekraïners, al eerder laten zien dat we in Oosterhout betrokken zijn bij elkaar en bij onze medemens. Dit kunnen we nu weer laten zien.”

Noodopvang verdeeld over de regio

De gemeente Oosterhout draagt nu net als Tilburg, Loon op Zand en Roosendaal haar steentje bij aan de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers en alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Tijdelijke opvang van gezinnen en jongeren

Het COA huurt het hotel voor een periode van zes maanden vanaf maandag 27 juni 2022. De eerste drie tot vier weken zal er sprake zijn van crisisopvang van 30 tot 60 asielzoekers. Het gaat dan vooral om gezinnen en echtparen. Daarna worden er alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) opgevangen, jongeren van 14 tot 18 jaar. De vluchtelingen worden 24 uur per dag begeleid door gespecialiseerde medewerkers van het COA.

Veilig en zonder overlast

Het COA treft maatregelen om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Er is dag en nacht beveiliging aanwezig. Ook is begeleiding aanwezig, die de jongeren helpt in hun asielproces en tevens toeziet op de gang van zaken in en om de locatie. Het COA is ervaren in de opvang van deze doelgroep. Eerder dit jaar werden in andere gemeenten zoals Bodegraven ook al jonge vluchtelingen opgevangen en dit verliep plezierig.

Gesprek met omwonenden en bedrijven

Burgemeester Buijs benadrukt dat het de eerste drie tot vier weken gaat om crisisopvang van asielzoekers, maar dat hij zich kan voorstellen dat er vragen leven in de omgeving om te praten over de opvang van de AMV’s voor 5 maanden. Daarvoor zal de gemeente samen met het COA in de komende weken een informatiebijeenkomst organiseren voor omwonenden en bedrijven in de omgeving.

Vrijwillige hulp

Mensen die hun hulp willen aanbieden kunnen zich aanmelden als vrijwilliger bij Surplus via de site www.oosterhoutvoorelkaar.nl.

Meer informatie

Op www.oosterhout.nl/noodopvang staat een lijst met meest gestelde vragen en antwoorden. Andere vragen kunnen gemaild worden aan de gemeente via noodopvang@oosterhout.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.