Güler vertrokken uit de fractie van Groen Links

De bij Groen Links vertrokken Ümit Güler heeft bij zijn aansluiting bij Groen Links getekend voor de kernwaarden van deze partij, aldus de fractievoorzitters van Groen Links.
Gelijkwaardigheid is een van de kernwaarden van GroenLinks. Iedereen moet volwaardig
mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht geloof, huidskleur, beperking of seksuele
oriëntatie. 


Groen Links strijd voor alle gemarginaliseerde groepen en maken hierin geen
uitzondering. 
Groen Links is dan ook zeer teleurgesteld dat Güler zijn raadszetel behoud en niet ter beschikking stelt aan iemand met een echt Groen Links hart.

Güler had wel 581 voorkeursstemmen maar volgens Groen Links zijn deze behaald met de steun van de partij.

Hieronder de twee berichten die de redactie ontving:

Van Groen Links en daaronder van dhr. Güler

GroenLinks Oosterhout en Güler uit elkaar om LHBTIQA+ standpunten

Gemeenteraadslid Ümit Güler heeft donderdag laten weten dat hij geen deel meer wil
uitmaken van de fractie van GroenLinks in Oosterhout. Hij kan het niet eens zijn met de
standpunten rondom LHBTIQA+ emancipatie van GroenLinks.
Met een coalitieakkoord waar inclusiviteit een belangrijk deel van is, wil GroenLinks juist
grote stappen maken op het gebied van LHBTIQA+ acceptatie in Oosterhout. Hierbij hoort
beleid, zoals een regenboogakkoord, maar ook zichtbare dingen in de publieke ruimte. Zo
hebben wij tijdens de begrotingsvergadering gepleit voor een regenboogmonument.
Gelijkwaardigheid is een van de kernwaarden van GroenLinks. Iedereen moet volwaardig
mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht geloof, huidskleur, beperking of seksuele
oriëntatie. Wij strijden voor alle gemarginaliseerde groepen en maken hierin geen
uitzondering.
Güler heeft recent aangegeven zich hier niet in kunnen te vinden. Binnen de fractie was er
hoop dat we hem nog over konden halen om deze kernwaarde wel te steunen. De
mededeling dat hij de fractie verlaat, was dan ook een grote verrassing. Zeker omdat hij als
lid van GroenLinks heeft getekend voor deze kernwaarden.
Wij betreuren het dat Güler zijn zetel meeneemt en niet ter beschikking stelt aan
GroenLinks. Güler had weliswaar 581 voorkeurstemmen, maar heeft deze behaald met
steun van GroenLinks Oosterhout.

Raadslid Ümit Güler gaat verder als zelfstandig raadslid

In de afgelopen weken zijn er meningsverschillen ontstaan tussen het Oosterhoutse raadslid Ümit Güler aan de ene kant en de rest van de GroenLinks-fractie en het bestuur van GroenLinks Oosterhout aan de andere kant. De meningsverschillen zijn met name ontstaan rondom de wens van GroenLinks om het gemeentebestuur op te roepen een regenboogzebrapad aan te leggen. Dhr. Güler stelt voorop dat hij alle mensen respecteert ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Vanuit zijn geloofsovertuiging voelt hij echter niet de behoefte om de wens van GroenLinks betreffende de aanleg van regenboogzebrapaden te steunen. Daar komt bij dat dhr. Güler vindt dat het gemeentebestuur in deze ingewikkelde tijd haar aandacht aan andere, meer prangende zaken zoals de kostencrisis, moet besteden.

Op het niet willen steunen van een motie om een regenboogzebrapad aan te leggen, is binnen GroenLinks zodanig fel gereageerd, dat dhr. Güler zich niet langer vrij voelt om binnen de fractie zijn eigen mening te uiten. Dit is een onacceptabele situatie voor een gekozen raadslid. Dhr. Güler meent dat hij door de ontstane situatie binnen GroenLinks zijn achterban niet langer goed kan vertegenwoordigen. Dhr. Güler heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen 581 voorkeursstemmen gekregen. Deze mensen verdienen een vertegenwoordiging in de gemeenteraad en dhr. Güler concludeert dan ook dat hij als zelfstandig raadslid verder moet gaan.

Ümit Güler: “Ik betreur de situatie die is ontstaan. Ik zal mij, vanuit mijn zelfstandige raadslidmaatschap, keihard blijven inzetten voor de mensen die op mij gestemd hebben en voor de andere mensen in Oosterhout.”

1 Comment

  1. Dit verbaast mij niet. Het is algemeen bekend dat onze medelanders graag het beleid mede willen bepalen alleen onder hun eigen voorwaarden. De heer Güler pronkt met het moslimgeloof maar ik vraag mij in alle oprechtheid af of deze man de Islam begrepen heeft. Ik vrees, zoals zo velen van mijn geloofsgenoten, dat Güler alleen moslim is als het hem uitkomt. Misbruik maken van het Islamgeloof dat is wat zo kenmerkend is voor zijn soort mensen. Maar ja, als hij zo aan zijn geloof hangt begrijp ik niet waarom hij als oprechte moslim zijn landgenoten die zich aan alcohol, drugs en vrouwenhandel schuldig maken, op het rechte pad probeert te brengen. Schijnheligheid is zo kenmerkend voor Guler. Wees dan een vent en zet jouw politieke carrière niet voort.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.