Oosterhout kan dankzij €6 miljoen aan de slag met Amphia-locatie

OOSTERHOUT – De gemeente Oosterhout krijgt een grote zak geld voor investeringen op en rond het terrein van het huidige Amphia Ziekenhuis. Door een versnellingsafspraak met het Rijk te maken, is de gemeente erin geslaagd de bouw van woningen en een OV-hub (knooppunt voor het openbaar vervoer) financieel haalbaar te maken. Ook de benodigde herinrichting van delen van de Pasteurlaan en de Strijenstraat is met deze afspraak een grote stap dichterbij gekomen.

Financiële impuls ten behoeve van woningbouw

Er zijn grote woningbouwplannen op het terrein waar momenteel het Amphia Ziekenhuis is gehuisvest. Ook in de Oosterhoutse binnenstad zijn diverse locaties voorzien waar gebouwd gaat worden. Tegelijkertijd heeft de gemeente de opgave om deze nieuwe woonclusters en de rest van de stad duurzaam bereikbaar te houden. De Rijksoverheid heeft afgelopen maandag een bedrag van € 6.050.000 toegekend aan de gemeente Oosterhout om beide ambities gecombineerd versneld uit te gaan voeren. Wethouders Clèmens Piena (Strategie en Lobby) en Dees Melsen (Wonen) zijn zeer content met deze financiële bijdrage van het Rijk. Met deze financiële impuls zijn namelijk zowel de bouw van meer dan 500 nieuwe woningen, als de bouw van een nieuwe OV-hub en de reconstructie van de kruising Pasteurlaan-Strijenstraat haalbaar geworden.

Bereikbaarheid en mobiliteit

De realisatie van de OV-hub op het Amphia-terrein past geheel binnen de koers die de gemeente Oosterhout voor ogen heeft als het gaat om de toekomstige mobiliteit in de stad. OV-hubs zijn locaties waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en elkaar versterken. Door nabij deze locaties intensief te bouwen, de zorgfuncties van Amphia en andere zorgaanbieders te faciliteren en tegelijk reizigers en bezoekers met open armen te ontvangen, worden de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van Oosterhout vergroot. De gemeente is blij dat het Rijk deze koers onderschrijft en nu dus ook financieel ondersteunt.

Wethouder Dees Melsen: “Oosterhout wil bouwen, zowel binnen als buiten de huidige bebouwde kom. We gaan echter niet meer grootschalig bouwen zonder dat er eerst wordt geïnvesteerd in duurzame bereikbaarheid.”

Meer ambities

De gemeente Oosterhout heeft ook de ambitie om buiten het centrumgebied veel woningen toe te voegen. Voornamelijk aan de oostzijde, ten oosten van de A27, wil de gemeente op een zorgvuldige wijze nieuwe bewoning mogelijk maken, inclusief een grote landschappelijke versterking. Ook voor dit gebied wordt gezocht naar een financieel haalbare combinatie van nieuwbouw en duurzame bereikbaarheid. Hiervoor is samenwerking met diverse partners, waaronder de regiogemeenten, provincie en het Rijk, van groot belang.

Wethouder Clèmens Piena: “Ik ben blij dat de strategische slagkracht binnen de gemeente Oosterhout sterk verbetert, waardoor we dit soort bijdragen vanuit het Rijk ook kunnen aanvragen. De strategische inzet van ons ambtelijk apparaat en de bestuurlijke lobby hebben tot dit mooie resultaat geleid.”

Amphia Complex Oosterhout Foto Pixs4Profs / Ramon Mangold

Historie van het ziekenhuis in Oosterhout
Tussen 1962 en 1968 wordt het oude Sint-Jozef Gesticht verbouwd en uitgebreid. In 1968 is het heropend als Sint Joseph Ziekenhuis. In 1973 is het nieuwe ziekenhuis aan de Pasteurlaan met 225 bedden klaar. Dat ontwikkelt zich snel tot een modern ziekenhuis. Ze werken nauw samen met huisartsen. Wekelijks zijn er contact- en bijscholingsmogelijkheden en ze delen een laboratorium met de huisartsen.

De schaalvergroting in de zorg gaat ook aan Oosterhout niet voorbij. Vanaf 1976 is duidelijk dat er moet worden gefuseerd met het Dongemond Sint-Theresia uit Raamsdonksveer. Dat stuit op hevige tegenstand in Raamsdonksveer, omdat het betekent dat het ziekenhuis daar zal verdwijnen. En dat naar Oosterhout moeten. In 1990 gaat de fusie toch door en komt het Pasteurziekenhuis tot stand.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.