Verklaring van geen bedenkingen windmolens

De gemeenteraad van Oosterhout geeft verklaring van geen bedenkingen af voor windmolens langs A59.
De gemeenteraad van Oosterhout heeft op 4 april 2023 de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 2 windmolens in de Oranjepolder langs de A59. Met 18 stemmen voor en 13 tegen.
Ook hebben zij de concept zienswijzennota vastgesteld.

De zienswijzen vormen geen aanleiding voor het afwijzen van de vergunningaanvraag. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Met twee windmolens blijft er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden. Wel wordt de vergunning op enkele punten aangepast. Dan gaat het over hoe het gebied na 25 jaar wordt teruggebracht in de huidige staat, het aanscherpen van de norm voor slagschaduw, verlichting op de windmolens met de best beschikbare techniek en aanvulling van de ruimtelijke onderbouwing op een aantal punten.

Duidelijkheid over normen

De procedure voor de komst van de windmolens werd juli 2021 gepauzeerd door onduidelijkheid over de toe te passen normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Na de verkiezingen wilde de nieuwe coalitie duidelijkheid geven aan bewoners over de windmolens en sprak zij het voornemen uit de vergunning niet te verlenen. Daarna is er duidelijkheid gekomen vanuit de rijksoverheid dat voor twee windmolens de bestaande normen blijven gelden.

Hervatten procedure

Dit maakt dat het voornemen in het bestuursakkoord om de vergunning te weigeren niet uitvoerbaar is. Het project voldoet aan alle ruimtelijke normen en daarmee moest de gemeente de vergunningsprocedure voortzetten. In december 2022 is de vergunningprocedure hervat.

Hogere bijdrage duurzaamheidsfonds en strengere normen slagschaduw

De gemeente en Eneco zijn eind vorig jaar nogmaals het gesprek aangegaan over sociale participatie. De bijdrage aan het duurzaamheidsfonds is in het afgelopen jaar door Eneco verdubbeld naar 1 euro per opgewekt Megawattuur. Daarnaast hanteert Eneco een slagschaduwbeleid van maximaal 30 minuten per jaar, in plaats van de wettelijk toegestane norm van 6 uur. Zodra er slagschaduw ontstaat op woningen in Raamsdonksveer worden de molens dus automatisch stilgezet.

Verdere procedure

Na het afgeven van de vvgb door de gemeenteraad is de volgende stap dat het college van burgemeester en wethouders de vergunning gaat verlenen voor bouw van de 2 windmolens. Dit zullen zij op korte termijn doen. Eneco heeft aangegeven dat zij schade lijden als zij de volgende SDE-subsidie ronde niet halen en hebben al juridische stappen ondernomen. Om te voorkomen dat de zaak voor de rechter komt zal de gemeente nog deze week een besluit moeten nemen.

Beroep

Tegen het verlenen van de herroepelijke vergunning door de gemeente kunnen belanghebbenden nog beroep instellen bij de Raad van State.

Energieneutraal

De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Meer informatie

Nieuwe ontwikkelingen rondom het Energiepark A59 komen op de website www.energieparkA59.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Energiepark A59.

1 Trackback / Pingback

  1. Verklaring van geen bedenkingen windmolens | Windmolens Drempt

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.