15 koninklijke onderscheidingen in Oosterhout

Vijftien inwoners van onze gemeente ontvingen woensdagochtend 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark Buijs reikte onderscheidingen uit aan de volgende personen:

Mevrouw A.J.A. (Adje) van Arendonk-Damen te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Adje van Arendonk-Damen (70) is van grote waarde voor de dorpsgemeenschap van Den Hout. Als verkeersregelaar ondersteunt ze al meer dan 25 jaar de organisatoren van evenementen. Zij was 25 jaar actief als vrijwilliger in Dorpshuis Den Brink, is al meer dan dertig jaar actief bij voetbalvereniging Irene’58 en is ook alweer 12 jaar kantinebeheerder bij Tennisclub Den Hout. Tenslotte collecteert zij ook alweer twintig jaar voor goede doelen als Epilepsiefonds en Hartstichting.

De heer A.C.A. (Ad) Schransmans te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ad Schransmans (70) is al ruim vijftig jaar actief voor de gemeenschap van Den Hout. In drie periodes was hij in totaal 30 jaar lid van de Raad van XI en medeorganisator van het carnavalsfeest in het kerkdorp. Als lid van het Oranje Comité was hij vijftien jaar nauw betrokken bij de organisatie van de Sinterklaasviering en de viering van Koninginnedag. Sinds 1987 is hij als klusjesman van grote waarde voor Tennisclub Den Hout. In 2000 nam hij het initiatief voor een jeu-de-boules competitie, die hij sindsdien jaarlijks organiseert. En sinds 2003 is hij actief als klusjesman in Dorpshuis Den Brink.

Mevrouw J.L.M. (Jeannette) van Groesen-van Gils te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jeannette van Groesen-van Gils (62) is van grote waarde voor de dorpsgemeenschap van Den Hout. Zij is altijd bereid om haar steentje bij te dragen bij evenementen en andere activiteiten. Zo is zij al vele jaren actief voor Carnavalsstichting De Kluivenduikers. Zij assisteert bij het tweedaags popfestival Paaspop en is vrijwilliger bij het dauwrennen op Hemelvaartsdag. Wat verder terug was zij bestuurslid van Jongerenkoor Hojoko en bestuurslid en leidster bij Jong Nederland. Bijna twintig jaar was zij actief voor het Oranjecomité Den Hout. In 1979 was zij een van de initiatiefnemers voor peuterspeelzaal Pimpeloentje, waarvoor zij nog vele jaren vrijwillig als leidster actief was. Sinds 2004 is zij vrijwilliger en sinds 2010 lid van het dagelijks bestuur van Dorpshuis Den Brink.

De heer B. (Bob) Mook te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bob Mook (72) kan met recht een druk baasje worden genoemd. Via zijn toenmalige werk in de automotive industrie werd hij lid van de ATC Breda (nu ATC West-Brabant), een vereniging van automobieltechnici. Al snel was hij medeorganisator van lezingen en excursies en werd hij penningmeester; een functie die hij tot op de dag van vandaag vervult. Op enig moment nam hij ook zitting in het Hoofdbestuur van de landelijke ATC, waarvan hij ook een periode voorzitter was. Hij was twaalf jaar penningmeester van het Oranjecomité Oosterhout en was medeorganisator van de viering van Koningsdag, Bevrijdingsdag, de intocht van Sinterklaas en de begeleiding van de Dodenherdenking. Gedurende een aantal jaren was hij naast penningmeester ook voorzitter a.i.. Ook voor het Speelgoed- en Carnavalsmuseum “Op Stelten” was hij een waardevolle vrijwilliger. Hij hield zich bezig met de PR en marketing, bezocht samen met de directeur bijeenkomsten van de Museumvereniging en organiseerde ook allerlei activiteiten en tentoonstellingen. Sinds vorig jaar is hij penningmeester van Veilig Verkeer Nederland district Noord-Brabant en sinds dit jaar houdt hij de financiën bij van de VVN-afdeling Heusden.

De heer G.D. (Eddy) Kappert te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eddy Kappert (78) is al ruim 45 jaar maatschappelijk actief in Oosterhout. Vooral zijn inzet voor korfbalvereniging De Voltreffers is groot. Hij was en/of is begeleider van jeugdteams, barfunctionaris, lid van de accommodatiecommissie, scheidsrechter en ook enkele jaren bestuurslid. Sinds 1985 is hij actief als beoordelaar van scheidsrechters voor de korfbalbond. Daarnaast is hij al meer dan 25 jaar actief als vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Oosterhout, waarvoor hij allerlei activiteiten ondersteunt. En hij is ook alweer 15 jaar actief als buurtbuschauffeur.

Mevrouw C. (Nel) van Iersel-Colijn te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nel van Iersel-Colijn (72) is al meer dan veertig jaar van grote waarde voor de Christelijk Gereformeerde Kerk ‘s-Gravenmoer (CGK). Al 42 jaar verzorgt zij de Vredebode, het maandelijks kerkblad van de CGK, van a tot z; van het verzamelen van redactionele bijdragen via het digitaal samenstellen, kopiëren, vouwen en nieten tot het bezorgen bij de leden. Zij verzorgt verder al 35 jaar de liturgie bij bijzondere diensten, houdt al 20 jaar de ledenadministratie bij en is al vele jaren lid van Onderling Contact, een groep binnen de CGK die pastorale bezoeken aflegt aan ouderen en hulpbehoevende leden van de gemeente. En zij heeft jaren lang meegedraaid bij de Boekentafel en was zij actief voor de zendingscommissie. In Oosterhout is zij al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger binnen woonzorgcentrum Oosterheem.

Mevrouw A.J.A.M. (Jeanette) in den Kleef-van den Heijkant te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jeanette in den Kleef-van den Heijkant (60) is sinds eind jaren negentig op verschillende terreinen actief in de Oosterhoutse samenleving. Zij was na een carrière als talentvol en gepassioneerd speelster in het eerste Softbalteam van Twins Honkbal & Softbal tien jaar lang coach van een meisjes softbalteam. Bij de eerste Samenloop voor Hoop in Oosterhout was zij een van de organisatoren en bij een 2e editie van dit evenement, dat is bedoeld om fondsen te werven voor KWF, was zij initiator en teamcaptain. Bij de vierdaagse van Nijmegen was zij een van de begeleiders van een Brabants/Limburgs team van 82 G-toppers. In 2018 was zij medeoprichter en teamcaptain van een team dat deelnam aan het event ‘Klimmen tegen MS’. Gedurende acht jaar was zij als vrijwilliger actief bij de begeleiding van cliënten van Prisma. En sinds 2021 is zij bestuurslid van de Stichting Fietsmaatjes.

De heer M.K. (Maurits) Prins te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maurits Prins (74) maakt zich al ruim twintig jaar hard voor het mountainbiken (MTB) in Oosterhout. Hij was binnen wielervereniging De Jonge Renner vijftien jaar verantwoordelijk voor de MTB-afdeling. Hij gaf trainingen en organiseerde allerlei activiteiten. Toen de MTB-ers van De Jonge Renner in 2015 hun eigen weg wilden gaan richtte hij de vereniging MTB Oosterhout op. Hij was voorzitter en jeugdtrainer bij deze vereniging. En toen vorig jaar de beide vereniging tot de conclusie kwamen dat het toch beter was om samen verder te gaan zorgde hij dat de fusie goed verliep. Hij is leider van de nieuwe MTB-afdeling van De Jonge Renner. In 2011 was Maurits Prins een van de oprichters van de Stichting Wielerpromotie Oosterhout, die in Oosterhout verschillende MTB-tracks heeft gerealiseerd en tot op de dag van vandaag beheert, tegenwoordig onder de organisatienaam MTB Tracks Oosterhout. Tot op de dag van vandaag is hij als bestuurslid aan deze organisatie verbonden.

De heer J.H.G.M. (Jan) Broeders te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Broeders (77) is al 25 jaar actief voor de Oosterhoutse samenleving. Sinds de start ervan is hij een gewaardeerd vrijwilliger van het Parkfeest. Jaarlijks verzorgt hij mede de feestelijke lunch op de zondag van het festival. Daarnaast draait hij meerdere kassadiensten. In 1998 werd hij bestuurslid van de Katholieke Jonge Middenstand. En sinds acht jaar is hij actief als vrijwilliger bij Sint Catharinadal; zowel in de wijngaard als in de winkel. Tenslotte is hij ook alweer vier jaar als vrijwilliger verbonden aan VASTWEL, een project van het Leer- en Inspiratiehuis van Catharinadal.

Mevrouw J.H.A.M. (Jolanda) Haagh-van Dijk te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jolanda Haagh-van Dijk (61) is al zo’n 25 jaar actief in cultureel Oosterhout. Medio jaren negentig van vorige eeuw begon zij als speelster bij de Oosterhoutse Nieuwjaarsrevue. Vijftien jaar geleden werd zij productieleider en bestuurslid. In 2006 werd zij daarnaast ook actief voor de Openluchtspelgroep Oosterhout. Ook hier eerst als speelster maar al heel snel ook als productieleider en bestuurslid. Zowel de Openluchtspelgroep als de stichting Nieuwjaarsrevue brengen amateurproducties van hoog niveau en mogen zich in een grote belangstelling heugen.

De heer R.A. (Ron) Dingjan te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ron Dingjan (66) heeft voor een lange periode naast zijn werk als huisarts en praktijkhouder een enorme bijdrage geleverd – zowel op regionaal als landelijk niveau – aan met name de digitale ontwikkeling van de zorg in het algemeen en de huisartsenzorg in het bijzonder. Altijd vanuit de gedachte van constructief samenwerken en niet alleen bekeken vanuit de rol van de huisarts. Zo is hij lid van de adviesraad Huisartsenzorg, bestuurslid en voorzitter van NedHIS (koepel van Huisartsinformatie gebruikersverenigingen) en voorzitter van de Algemene Vergadering van VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie). Dingjan heeft in 2007 het initiatief genomen om samen met twee collega-huisartsen de zorggroep Zorroo te starten. Veelal gebruikte hij Zorroo als vooruitstrevend voorbeeld in de landelijke discussie en zorgde hij ervoor dat de zorggroep een podium kreeg om binnen verschillende landelijke werkgroepen haar verhaal te kunnen doen of haar innovatie te presenteren. In 2016 heeft hij een doorslaggevende rol gespeeld bij het overnemen door Zorroo van de huisartsenpost. Begin 2017 was de overname een feit. Hiermee heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan het instant houden van de 24/7 huisartsenzorg, maar ook dat de huisarts daadwerkelijk zeggenschap heeft over de zorg die hij of zij levert. Ook is de betrokkenheid van de individuele huisarts bij de huisartsenpost hiermee teruggekomen, wat bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van deze zorg. Ron Dingjan is verder lid van Wieler Tourclub Vélo Amice. Hij is zeer behulpzaam naar alle leden toe. Daarnaast gaat hij sinds een jaar of tien mee als medisch begeleider (en actief fietser) op de buitenlandse fietsreizen van de vereniging.

De heer A. (Arnold) Colijn te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Arnold Colijn (69) werd in 1967 organist in de Christelijke Gereformeerde Kerk in ‘s-Gravenmoer. Hij was toen 14 jaar. Tot op de dag van vandaag begeleidt hij de zondagse erediensten en met regelmaat ook bijzondere diensten als huwelijken en begrafenissen. Eind 2022 was hij daarmee 55 jaar onafgebroken als kerkorganist actief. Daarnaast heeft hij zich ook op andere wijzen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hij was vier jaar diaken in de Christelijke Gereformeerde Kerk in ‘s-Gravenmoer. Daarnaast was hij geruime tijd dirigent van het Christelijk Gemengd Zangkoor Hallelujah Besoyen in Waalwijk.

De heer F.C.J.M. (Frans) van Mierlo te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Frans van  Mierlo (81) is sinds hij in 1975 in Oosterhout kwam wonen van waarde voor de lokale samenleving. Zo is hij al meer dan veertig jaar als penningmeester (en van 1980 tot 2006 tevens als secretaris) verbonden aan de Stichting Beheer en Exploitatie van het Abrahamorgel. Hij was bestuurslid van het Wit-gele Kruis en vervolgens bijna twintig jaar secretaris van de Kruisvereniging Oosterhout, de rechtsopvolger van het Wit-gele Kruis. Bijzonder is zijn inzet voor de Stichting ter Bevordering van het Sociaal- en Gezondheidswerk in de gemeente Oosterhout. Hij was in 1997 een van de oprichters en sindsdien penningmeester van deze stichting, die mooie doelen in onze gemeente (financieel) mogelijk maakt middels anonieme donaties. Voorbeelden daarvan zijn duofietsen voor twee organisaties, een waterspeelplaats voor een kinderboerderij en een nieuwe vloer voor een scoutinggebouw. Toen de toenmalige Nazarethparochie geen nieuwe penningmeester kon vinden toonde hij zich bereid om – als niet-parochiaan – deze taak enkele jaren op zich te nemen. Tenslotte heeft hij ook vijftien jaar lang mantelzorg verleend voor een ongehuwde tante.

De heer M. (Mich) van Wasbeek te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mich van Wasbeek (78) is al sinds 1980 op allerlei manieren actief voor de Protestantse Gemeente. In 2007 werd hij lid van de PCOB, waarvoor hij zich meteen ook verdienstelijk maakte via het organiseren en begeleiden van activiteiten. Sinds 2018 maakt hij als secretaris deel uit van het PCOB-bestuur. In 2008 werd hij bevestigd als diaken bij de Protestantse Gemeente Oosterhout. In de diaconie was hij van 2008 tot 2016 actief, eerst als voorzitter en later als secretaris. Ook daarna bleef hij – tot op de dag van vandaag – als vrijwilliger actief. Gedurende een aantal jaren was hij actief als begeleider bij vakantieweken voor mindervaliden. En sinds 2013 is hij actief bij Atletiek- en Trimvereniging Scorpio als trainer bij de nordic walking groep, jurylid en als ondersteuner bij diverse wedstrijden.

De heer P.M. (Paul) van den Berg te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ondernemer Paul van den Berg (71) vestigde zich met zijn internationaal opererend bedrijf in 1996 op het industrieterrein Weststad. Hij toonde zich een maatschappelijk betrokken ondernemer; niet alleen door het ondersteunen van allerlei activiteiten maar ook door het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een beperking. Al snel werd hij (bestuurlijk) actief in verschillende bedrijvenverenigingen, zowel lokaal als regionaal. Zo was hij geruime tijd bestuurslid van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. Hij was bestuurslid van de Bedrijvenvereniging Weststad en is hij tot op de dag van vandaag bestuurslid van opvolger BIZ Weststad. In 2011 was hij een van de initiatiefnemers voor de Business Club Amerstreek, waarvan hij sindsdien bestuurslid is. Hij was daarnaast ruim tien jaar actief als bestuurslid en lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Amerstreek. Toen theater De Bussel in 2014 verzelfstandigd moest worden, werd hij benaderd om voorzitter te worden van de nieuwe stichting Theater De Bussel. Hij heeft de stichting op professionele wijze bestuurd. Sinds de transformatie naar een Raad van Toezicht – een proces dat hij met verve heeft geleid – is hij voorzitter van die Raad van Toezicht. Als lid van de Rotary Club Oosterhout Regio nam hij het initiatief en/of was hij een van de drijvende krachten van evenementen als de Santarun, de Koningsdagconcerten, ouderendagen en de Mantelzorgdag. Tot slot is hij sinds 2016 actief als vrijwilliger bij Sint-Catharinadal en begeleidt hij sinds dat jaar ook een Parkinson patiënt bij activiteiten zoals zwemmen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.