Art.39 vragen GroenLinks gegevens jeugdwet

29 augustus 2019 ORTS Redactie

De GroenLinks fractie wil bij monde van raadslid Martijn Louwerens van het college van B&W weten hoe de gemeentelijke regels zij als het gaat om gegevensuitwisseling in het kader van de Jeugdwet. Volgens de Jeugdwet kunnen verschillende instanties beschikkingen afgeven. Zo kan in Oosterhout een beschikking afgegeven worden door een [Lees verder]